ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถานพยาบาล ม.เกษตร ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา

สถานพยาบาล ม.เกษตร ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา Thumb HealthServ.net
สถานพยาบาล ม.เกษตร ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา ThumbMobile HealthServ.net

สถานพยาบาล มก. ขยายการให้บริการคลินิกพิเศษโรคเฉพาะทางนอกเวลาราชการเพิ่มเติม ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 16:30-20:00 น. * มีค่าธรรมเนียมพิเศษแพทย์ (เบิกราชการไม่ได้) เริ่ม 2 มกราคม 2567 นี้ นัดหมายล่วงหน้า โทร. 029406630 029406631 ต่อ 101

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด