ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.กทม.50 เขต 50 รพ. และปริมณฑล คืบหน้า

รพ.กทม.50 เขต 50 รพ. และปริมณฑล คืบหน้า HealthServ.net

กรมการแพทย์เผยความก้าวหน้าการดำเนินการ รพ.กทม.50 เขต 50 รพ.และปริมณฑล

รพ.กทม.50 เขต 50 รพ. และปริมณฑล คืบหน้า ThumbMobile HealthServ.net
 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการติดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข รพ.กทม.50 เขต 50 รพ.และปริมณฑล ที่โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อเร็วๆ นี้ ขอชื่นชมการดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบาย โดยเฉพาะการรองรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่ดอนเมือง  มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม กรมการแพทย์ ของโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการผู้ป่วย จำนวน  84 เตียง ทำให้สามารถเพิ่มอัตราเตียงรองรับรับผู้ป่วยพื้นที่เขตดอนเมือง จากเดิม 0.78 เตียง/1,000 ประชากร เป็น 1.62 เตียง/1,000 ประชากร รองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งประชาชนยังสามารถเข้ารับบริการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ง่ายมากขึ้น  ส่งผลให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่อีกด้วย
 
 

          นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โครงสร้างของระบบสุขภาพ กรุงเทพมหานคร มีประชากรในระบบสุขภาพ 3 กองทุน 7.7 ล้านคน มีประชากรแฝง 2.5 ล้านคน มีเตียงภาครัฐและเอกชน จำนวน 30,200 เตียง คิดเป็น 3.95 เตียง/1,000 ประชากร และในพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นแต่อัตราเตียงผู้ป่วยอยู่ที่ 0.78 เตียง/1,000 ประชากร จึงอาจทำให้ไม่เพียงพอต่อประชาชนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์  กรมการแพทย์จึงได้ดำเนินการขยายการรองรับผู้ป่วยโดยมอบให้โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เข้ามามีบทบาทในการแบ่งเบาภารกิจในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่โดยรอบ จ.ปทุมธานี และพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ดอนเมืองที่เป็นพื้นที่ติดต่อกัน


 
          นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2  เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ได้เปิดให้บริการหอผู้ป่วยในจำนวน 84 เตียง แผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมการติดต่อประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วย พื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือกับโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) และโรงพยาบาลอื่นๆ ในอนาคต          ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนการพัฒนาโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ในระยะสั้น (2567-2570) โดยการขยายหอผู้ป่วยใน เพิ่มเป็น 5 หอผู้ป่วย ให้รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 120 เตียง เพิ่มเตียง ICU จำนวน 6 เตียง ห้องผ่าตัด 6 เตียง รองรับบริการตลอด 24 ชั่วโมง และขยายแผนกผู้ป่วยนอก  จากเดิม 9 ห้องตรวจ เป็น 12 ห้องตรวจ ซึ่งการดำเนินงานตามแผนนี้จะต้องมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน อาทิ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  วิสัญญีแพทย์  รังสีแพทย์  เวชศาสตร์ฟื้นฟู  สูตินรีแพทย์ และจักษุแพทย์ เป็นต้น เพื่อรองรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด