ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต EMS SERVICES โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต EMS SERVICES โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ Thumb HealthServ.net
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต EMS SERVICES โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ThumbMobile HealthServ.net

EMS - EMERGENCY MEDICAL SERVICE โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มุ่งมั่นให้บริการด้านรถพยาบาลแบบครบวงจร โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ครบครันด้วยอุปกรณ์ในรถที่ทั้นสมัย ภายในรถสะอาด รวดเร็ว ปลอดภัย ทันใจ บริการ
โทร.094-6857909 02-4440138 ต่อ 8939

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต EMS SERVICES โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ HealthServ
SERVICES
-บริการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669)
-บริการรับ - ส่ง ผู้ป่วย COVID-19
-บริการส่งผู้ป่วยกลับบ้าน
-บริการรับผู้ป่วยมาพบแพทย์
-บริการวิทยากรทางด้าน การแพทย์ฉุกเฉินให้ สถานศึกษา สถานประกอบการ ต่างๆ
-บริการ Team Standby ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ตามเงื่อนไขการบริการของราชการ
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด