ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลอินทร์บุรี

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลอินทร์บุรี Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลอินทร์บุรี ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลอินทร์บุรี อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลอินทร์บุรี HealthServ
  โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 
69 ม.11 ถ.สิงห์บุร-ีสุพรรณ ต.บางระจัน อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรีโทร.0 3653 5375 
 
โรงพยาบาลท่าช้าง 
76/15 ม.5 ต.โพประจักษ์อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
โทร.0 3659 7105
 
โรงพยาบาลบางระจัน
 41 ม.6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
โทร.0 3681 4755
 
โรงพยาบาลพรหมบุรี 
172 ม.3 ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรีจ.สิงห์บุรี
โทร.0 3651 1614
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด