ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผลการดำเนินงาน คาราวานตรวจสุขภาพ ฟรี 1 ล้านคน ครบ 60 วัน

ผลการดำเนินงาน คาราวานตรวจสุขภาพ ฟรี 1 ล้านคน ครบ 60 วัน HealthServ.net
ผลการดำเนินงาน คาราวานตรวจสุขภาพ ฟรี 1 ล้านคน ครบ 60 วัน ThumbMobile HealthServ.net

กรุงเทพมหานคร จัดโครงการคาราวานตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน เพื่อนำบริการการดูแลสุขภาพและการบริการสุขภาพ ไปสู่ประชาชนในกรุงเทพ โดยตั้งเป้าตรวจให้ครบ 1 ล้านคน ภายในเดือนมิถุนายน 2567 โครงการเริ่มมาตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2566 และบัดนี้ครบ 60 วันแรก กรุงเทพมหานครได้รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน

           กรุงเทพมหานคร  รายงาน ผลการดำเนินงาน “คาราวานตรวจสุขภาพ ฟรี!” ทั่วกรุง 1 ล้านคน  ด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ  หลังผ่าน  60 วัน  คือตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2567 (ปัจจุบัน) ผู้รับบริการทั้งหมด 58,171 คน พบว่า
 • ผู้รับบริการเป็นเพศหญิง จำนวน 37,769 คน เพศชาย จำนวน 20,402 คน
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 45,485 คน ต่างจังหวัด จำนวน 12,449 คน
 • เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำนวน 21,609 คน อายุ 35-49 ปี จำนวน 12,342 คน อายุ 50-59 ปี จำนวน 12,125 คน อายุ 15-34 ปี จำนวน 11,218 คน อายุ 6-14 ปี จำนวน 710 คน และ อายุ 0-5 ปี จำนวน 125 คน
 • ใช้สิทธิการรักษาบัตรทอง จำนวน 32,055 คน ประกันสังคม จำนวน 14,353 คน และเบิกได้ จำนวน 7,363 คน
 • มีผู้พิการและมีปัญหาด้านความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง จำนวน 994 คน
 • ทั้งนี้ ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ พบว่าประชาชนมีภาวะสุขภาพปกติ จำนวน 13,968 คน เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย จำนวน 43,531 คน และตรวจพบการป่วย จำนวน 8,926 คนผลการดำเนินงาน คาราวานตรวจสุขภาพ ฟรี 1 ล้านคน ครบ 60 วัน HealthServ
        โครงการคาราวานตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน  ของกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อนำบริการการดูแลสุขภาพและการบริการสุขภาพ ไปสู่ประชาชนในกรุงเทพ โดยตั้งเป้าตรวจให้ครบ 1 ล้านคน ภายในเดือนมิถุนายน 2567  (โครงการเริ่มมาตั้งแต่ธันวาคม 2566)  ประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถไปรับบริการได้ จากหน่วยบริการ ที่กทม. กำหนดไว้ ในหลายรูปแบบ 
 
        ประชาชนที่จะไปรับบริการ ได้ฟรี ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ไปแสดง เท่านั้น 

 

3 หน่วยตรวจสุขภาพ

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดหน่วยบริการและทีมแพทย์ ออกให้บริการเชิงรุกถึงในชุมชน หมุนเวียน 50 เขต โดย 3 หน่วยตรวจสุขภาพ ดังนี้
 
1. หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่
ให้บริการทุกวันศุกร์ 
 
 • คัดกรองเบาหวาน และความดัน 
 • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
 • ออกเอกสารรับรองความพิการ
 • ขบวนรถสุขภาพเคลื่อนที่ ได้แก่ รถเอกซเรย์ รถทันตกรรม รถคัดกรองมะเร็งสตรี 
 • รถคัดกรองจอประสาทตา รถคลายเครียด รถตรวจคุณภาพอาหาร 
 • ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฉีดไมโครชิป ให้กับแก๊งสี่ขาน้องหมา น้องแมว
 

2. รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ให้บริการทุกวันพุธ เดือนละ 2 ครั้ง 
 • ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน 
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
 • เอกซเรย์ปอด
 • ตรวจสุขภาพฟัน 
 • ตรวจเต้านม มะเร็งปากมดลูก 
 • ตรวจจอประสาทตา
 • ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต
 

3. หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง
 • ตรวจเช็กเบาหวานและความดันโลหิต 
 • ประเมินความเครียด ภาวะซึมเศร้า 
 • ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง 
 • ประเมินเรื่องบุหรี่และสารเสพติด 
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เช่น มะเร็งเต้านมและปากมดลูก เอกซเรย์ปอด ตรวจจอประสาทตา และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

ตรวจที่ไหน
เช็กปฏิทินและสถานที่ตรวจสุขภาพได้ง่าย ๆ บน Bangkok Health Map
 
 
ตรวจแล้วไปไหน
ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง BKK Dashboard ซึ่งเชื่อมต่อกับ Digital Health Book ในแอป หมอ กทม. นั่นเอง! เพื่อให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลสุขภาพของตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องพกเอกสารสุขภาพให้ยุ่งยาก และในขณะเดียวกันภาครัฐและโรงพยาบาลก็มีข้อมูลสำหรับติดตามสอบถามคนไข้ และ Big Data ในการนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อวางแผนนโยบายในระยะยาวอีกด้วย
 

กรุงเทพมหานคร เชิญชวนคุณในฐานะคนกรุงเทพ  มาเป็น หนึ่งใน 1 ล้านคน ด้วยกัน


 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด