ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.ยกหน่วยเคลื่อนที่บริการฟรีถึงชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน

กทม.ยกหน่วยเคลื่อนที่บริการฟรีถึงชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน HealthServ.net
กทม.ยกหน่วยเคลื่อนที่บริการฟรีถึงชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน ThumbMobile HealthServ.net

บรรยากาศกิจกรรมสุขภาพ สุขภาพดี ใกล้บ้าน ใกล้หมอ ณ วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน คึกคักเป็นอย่างมาก มีประชาชนมารับบริการสุขภาพจำนวนมาก ทำหมันสุนัขแมว 60 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200 ตัว

กทม.ยกหน่วยเคลื่อนที่บริการฟรีถึงชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน HealthServ
 

      15 มี.ค. 67 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “สุขภาพดี ใกล้บ้าน ใกล้หมอ” ตามโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ณ วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน เพื่อให้ประชาชนในระดับเส้นเลือดฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวก


       ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วย ประธานและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ (มสช.) ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักงานเขตตลิ่งชัน ร่วมกิจกรรม โดย นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยแพทย์ฯ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในเวลาต่อมา
กทม.ยกหน่วยเคลื่อนที่บริการฟรีถึงชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน HealthServ

 
      สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยาเบื้องต้น และให้บริการรถเคลื่อนที่ ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี รถตรวจคัดกรองจอประสาทตา รถเอกซเรย์ รถทันตกรรม รถตรวจคุณภาพอาหาร หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมันสุนัขแมว 60 ตัว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200 ตัว  ฝังไมโครชิปสุนัข 

        กิจกรรมให้ความรู้ด้านทักษะเสริมสร้างความรู้ Health Literacy ได้แก่ คลินิกลดน้ำหนัก กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม การให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย ให้คำแนะนำเรื่องฝุ่น PM2.5 การทดสอบความฟิต การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน สื่อน่ารู้ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ สุขภาพใจ
กทม.ยกหน่วยเคลื่อนที่บริการฟรีถึงชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน HealthServ
 

        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตรวจสอบสิทธิและประเมินออกเอกสารความพิการ แจกแว่นตาผู้สูงอายุซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก มสช. และการออกบูทสอน CPR จัดแสดง Motorlance กู้ชีพฉุกเฉิน สอนใช้เครื่อง EAD  โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวกจากเจ้าอาวาสวัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
กทม.ยกหน่วยเคลื่อนที่บริการฟรีถึงชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน HealthServ
กทม.ยกหน่วยเคลื่อนที่บริการฟรีถึงชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด