ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพ ประกันสังคม

วิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพ ประกันสังคม HealthServ.net
วิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพ ประกันสังคม ThumbMobile HealthServ.net

สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต (โดยมีเงื่อนไข)

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน อธิบายว่า

เงินบำนาญ คือ เงินกรณีชราภาพ ที่ ประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตน เป็นรายเดือน ตลอดชีวิต

สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต โดยมีเงื่อนไข ตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ  ดังนี้
 
  • ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน (15 ปี) ขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพ (จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต) ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
  • หากจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน  (หมายถึงจ่ายในปีที่ 16 เป็นต้นไป)

 
วิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพ ประกันสังคม HealthServ

ตารางการคำนวนเงินชราภาพ


ตัวอย่างการคำนวนตามระยะเวลาในการส่งเงินสมทบ จากเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดที่ 15,000 บาท

ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ (ปี) ร้อยละ ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (%) จำนวนเงิน (บาท/เดือน)
15-20 ปี 20.00 - 27.50% 3,000 - 4,125
21-25 ปี 29.00 - 35.00% 4,350 - 5,250
26-30 ปี 36.50 - 42.50% 5,475 - 6,375
31-35 ปี 44.00 - 50.00% 6,600 - 7,500อธิบายวิธี การคำนวณ จากตัวอย่างข้างต้น 

หากผู้ประกันตนทำงานได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท มาตลอด และส่งเงินสมทบมาแล้ว 20 ปี เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถขอรับเงินบำนาญชราภาพได้ โดยมีวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพ เป็น 2 ส่วน ดังนี้
 
  • ส่วนที่ 1 ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) จะได้อัตราเงินบำนาญ 20%
  • ส่วนที่ 2 และในปีที่ 16 – ปีที่ 20 (5 ปี) จะได้รับอัตราเงินบำนาญ เพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อปี

    รวมอัตราเงินบำนาญ 20 ปี จะได้ 20% + 7.5% = 27.5%         


 
             ดังนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญรายเดือน = 27.5% ของ 15,000 บาท คือ 4,125 บาทต่อเดือนตลอดชีวิต และในกรณีผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 5 ปี นับแต่เดือนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพ ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามจำนวนเดือนที่เหลือ หลังจากผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน
 
 


           ประกันสังคมย้ำว่า การจ่ายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุนประกันสังคมนั้น "มิได้สูญเปล่า"  เพราะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ระหว่างการทำงานมากมายแล้ว เมื่อถึงวัยเกษียณก็ยังคงอุ่นใจได้ว่า มีเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกัน
 
          ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด