ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โคราช เปิดตัว 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ ครอบคลุม 8 จังหวัด

โคราช เปิดตัว 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ ครอบคลุม 8 จังหวัด HealthServ.net
โคราช เปิดตัว 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ ครอบคลุม 8 จังหวัด ThumbMobile HealthServ.net

30 มีนาคม 2567 ได้ฤกษ์เปิดตัว โครงการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการที่นครราชสีมา ครอบคลุม 8 จังหวัด (รวมโคราช) โดยมี 3 รัฐมนตรี จาก 3 กระทรวง พร้อมนส.แพทองธาร ชินวัตร ร่วมพิธีเปิดยิ่งใหญ่ เตรียมเดินหน้าระยะที่ 3 ครอบคลุม 6 เขตสุขภาพ ในเดือนพฤษภาคม ก่อนขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในสิ้นปีนี้

โคราช เปิดตัว 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ ครอบคลุม 8 จังหวัด HealthServ
       30 มีนาคม 2567 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.นครราชสีมา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเปิดงาน “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ระยะที่ 2 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารในพื้นที่ บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน


       งานเปิดตัวระยะที่ 2 นี้ ทำพร้อมกันในอีก 7 จังหวัด เป้าหมาย นั่นคือ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี หนองบัวลำภู สระแก้ว อำนาจเจริญ และ พังงา


        โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว  ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อจาก ระยะนำร่องระยะที่ 1 โครงการ 30  บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ใน 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด แพร่ เพชรบุรี และ นราธิวาส พร้อมเปิดตัวโครงการใหญ่ไป เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 

โคราช เปิดตัว 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ ครอบคลุม 8 จังหวัด HealthServ


 
          นพ.ชลน่าน กล่าวว่า การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกที่ทั้งรัฐและเอกชน เป็นหนึ่งในนโยบายรัฐบาลที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงต่อรัฐสภา และเป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน ทุกพื้นที่ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับ ทุกสังกัด และยกระดับหน่วยบริการให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้จัดบริการสุขภาพ ซึ่งปัจจุบัน มีหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.อัจฉริยะแล้ว 99.7% มีการเชื่อมต่อ Application และไลน์หมอพร้อม ทั่วประเทศแล้วกว่า 40 ล้านคน  โดยมีการนัดหมายและให้บริการระบบการแพทย์ทางไกลแล้ว 55,446 ครั้ง, ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล 81,317 ใบ, จัดส่งยาและเวชภัณฑ์โดย Health Rider ครอบคลุมแล้วกว่า 35 จังหวัด 55,376 ออร์เดอร์ ผู้รับบริการกว่า 90% พึงพอใจในระดับดีมาก ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลสุขภาพของประชาชนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อยกระดับการป้องกันและสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับทุกโรงพยาบาล
 
 
โคราช เปิดตัว 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ ครอบคลุม 8 จังหวัด HealthServ

           นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า จากการตรวจเยี่ยมติดตามการให้บริการในระบบต่างๆ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ใบสั่งยา/ใบสั่งแล็บออนไลน์ การแพทย์ทางไกล เภสัชกรรมทางไกล การรับยาผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล การดูแลผู้ป่วยที่บ้านทางไกล รวมถึงระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ พบว่ามีความพร้อมอย่างมาก มีการยืนยันตัวตนของผู้รับบริการ Health ID 1,286,975 คน และลงทะเบียนผู้ให้บริการ Provider ID แล้ว 18,862 คน คิดเป็น 96.3% ของบุคลากรในจังหวัด ทุกโรงพยาบาลในสังกัด สธ. เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพได้ 100% ส่วนการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ระยะที่ 3 จะขยายเป็น 6 เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 1, 3, 4, 8, 9 และ 12 ซึ่งเมื่อรวมกับ 2 ระยะแรกจะครอบคลุมถึง 45 จังหวัด จากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ภายในปี 2567 นี้
 
            “หลังดำเนินการครบถ้วน ประชาชนทั่วประเทศจะได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการสุขภาพกับสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลารอคอย และที่สำคัญ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งภาครัฐ เอกชน สภาวิชาชีพต่างๆ ประชาชน และ อสม. ทุกจังหวัด ที่ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของพี่น้องคนไทย” นพ.ชลน่านกล่าว
โคราช เปิดตัว 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ ครอบคลุม 8 จังหวัด HealthServ
โคราช เปิดตัว 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ ครอบคลุม 8 จังหวัด HealthServ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่

30 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับอีก 8 จังหวัดนำร่อง (ระยะที่ 2) ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการ หน่วยงานสาธารณสุข และอสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลพังงา เข้าร่วมโครงการยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ระยะ 2

โรงพยาบาลพังงา เข้าร่วมโครงการยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567  [คลิปแนะนำการรับบริการ]

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มอบหมายให้แพทย์หญิงรัตติกร ถึงสุข และนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางจิตรา หมีทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 และนายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งกายและใจ เข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายแฝงด้านสุขภาพ ทั้งนี้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมออกบูธผลการดำเนินงานตามโครงการ อาทิ การยืนยันตัวตน Health ID , การแพทย์ทางไกล Telemedicine และการรับยาที่บ้าน Health Rider โดยมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมงานจำนวน 2,000 คน ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยาน จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เปิดงานนโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

 นพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภูและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 รอ.นพ.จักรวาล หารไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการ และรับชมการสาธิตการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลหนองบัวลำภู และเดินทางร่วมตรวจเยี่ยมการให้บริการของร้านขายยา การรับยาที่ร้านขายยาผ่านหมอพร้อม ณ ร้านสุกรีเภสัช และร่วมพิธีเปิดงานนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” และ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ผลงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.หนองบัวลำภู

สสจ.อำนาจเจริญ เปิดตัวโครงการยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม Kick off เปิดตัวโครงการ “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมสวนพุทธอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

สสจ.สระแก้ว Kick Off นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ณ โรงพยาบาลโคกสูง

 วันที่ 30 มีนาคม  2567 นายสุรชาติ เทียนทอง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน Kick Off นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว และเยี่ยมชมพื้นที่ ร่วมกับผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และผู้บริหารสาธารณสุขในระดับเขต พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว จำนวน  4 จุด คือ โรงพยาบาลโคกสูง ศาลาโอสถ สาขาโคกสูง อรัญแล๊บ และอาคารโดมสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด