ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อย.ปลดล็อกเครื่องเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ไม่เป็นเครื่องมือแพทย์

อย.ปลดล็อกเครื่องเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ HealthServ.net
อย.ปลดล็อกเครื่องเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net

อย. ปลดล็อกเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจออกจากเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยตนเองได้ง่าย แต่ยังคงคุณภาพมาตรฐาน

อย.ปลดล็อกเครื่องเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ HealthServ
 
เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ปรับเปลี่ยนการกำกับดูแลเครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายให้เหมาะสม โดยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2540) เรื่อง เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พ.ศ. 2567 เพื่อให้เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้รับการควบคุมและกำกับดูแลเป็นไปตามความเสี่ยงและสอดคล้องกับสากล ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ส่งผลให้
 
  • เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์จากของเหลวของร่างกายซึ่งมีวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์ จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์
    เครื่องเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจที่โดยทั่วไปไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์ เช่น ใช้เพื่อประเมินสมรรถนะในการขับขี่ จะไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์
     
รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดของเครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์จากของเหลวของร่างกาย ยังสามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นอายุ หากประสงค์ดำเนินกิจการต่อ ให้ต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียดก่อนสิ้นอายุ ส่วนผู้ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจต้องดำเนินการส่งคืนใบรับแจ้งรายการละเอียดและใบสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง QR code
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด