ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

2 โรงพยาบาลในโคราช ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะ

2 โรงพยาบาลในโคราช ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะ Thumb HealthServ.net
2 โรงพยาบาลในโคราช ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะ ThumbMobile HealthServ.net

2 โรงพยาบาลในโคราช ได้แก่ โรงพยาบาลปากช่องนานา และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะแล้ว หลังจากมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน โดยนำเอาระบบดิจิทัลมาช่วยในการให้บริการผู้ป่วย ให้เข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว และมีความพร้อมที่จะให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง ทั้งหลอดเลือดสมองและหัวใจ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้

2 โรงพยาบาลในโคราช ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะ HealthServ
 
        1 กรกฎาคม 2567 ที่จังหวัดนครราชสีมา นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์) ว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดการรอคอย และลดการส่งต่อ โดยที่โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร มีการใช้ระบบดิจิทัลทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นแห่งแรกของภาคอีสานและเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลการรักษาและการเบิกจ่าย, มีระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์, ใช้หุ่นยนต์จัดยา เป็นต้น
 
        “ด้านศักยภาพการบริการ นอกจากมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ยังมีอายุรแพทย์โรคหัวใจ ประสาทวิทยาเวชศาสตร์การกีฬาและกระดูกสันหลัง และโรคหลอดเลือดสมอง ได้วางแผนเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยเพื่อใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง (Thrombectomy) และเตรียมเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) นอกจากนี้ ยังเปิดคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ช่วยค้นหาเด็กพัฒนาการช้าเข้าระบบเพิ่มขึ้นถึง 33% ลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลจาก 6 เดือน เหลือ 1 เดือน” นายสันติกล่าว
 
2 โรงพยาบาลในโคราช ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะ HealthServ
 
        นายสันติกล่าวต่อว่า สำหรับโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับทอง ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดบริการสุขภาพประชาชน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด และยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านโรคหลอดเลือดสมองทั้งตีบและแตกเฉียบพลัน รับส่งต่อผู้ป่วยจาก อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.ด่านขุนทด อ.เทพารักษ์ และ อ.เมือง มีหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 16 เตียง นอกจากนี้ ยังตอบสนองวาระแห่งชาติ โดยเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร รักษาสตรีที่มีภาวะมีบุตรยาก 9 ราย ด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (Intea-Uterine Insemination : IUI) และตั้งครรภ์สำเร็จ 1 ราย เป็นรายแรกของประเทศ และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถทำได้สำเร็จ ตั้งแต่มีการจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตร รวมทั้งได้นำการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการรักษา ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางร่วมกับสหวิชาชีพ, พัฒนาสูตรยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทยในจังหวัดนครราชสีมาเรื่องนวดกระตุ้นกลืน อีกด้วย
2 โรงพยาบาลในโคราช ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะ HealthServ
2 โรงพยาบาลในโคราช ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะ HealthServ
2 โรงพยาบาลในโคราช ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด