ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จ.อุบลราชธานี

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จ.อุบลราชธานี HealthServ.net

สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านอุบลฮักแพง สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจโนการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและทุพพลภาพอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป ที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่พักอาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถอยู่ดับครอบครัวได้ ให้ได้รับบริการด้านปัจจัยสี่ การฟื้นฟูสมรรถภาพการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การอาชีวบำบัด และเตรียมควานพร้อมทางด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ ก่อนออกสู่สังคม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จ.อุบลราชธานี ThumbMobile HealthServ.net
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จ.อุบลราชธานี HealthServ
 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี
  • สถานที่ตั้ง: 751 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • แผนที่ Google map
  • เบอร์โทรศัพท์: 085-485-4525, 045-315-319
  • E-mail: ubonhpd@dep.go.th
  • เว็บไซต์: http://ubonhugpaeng.go.th
  • Facebook
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด