ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สัตวแพทย์เกษตรอาสา ม.เกษตรฯ ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี ถึง 10 ธันวาคม 64

สัตวแพทย์เกษตรอาสา ม.เกษตรฯ ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี ถึง 10 ธันวาคม 64 HealthServ.net
สัตวแพทย์เกษตรอาสา ม.เกษตรฯ ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี ถึง 10 ธันวาคม 64 ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ขอเชิญประชาชนที่มีความประสงค์จะทำหมัน สุนัขและแมว มารับบริการผ่าตัดทำหมัน ฟรี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

สัตวแพทย์เกษตรอาสา ม.เกษตรฯ ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี ถึง 10 ธันวาคม 64 HealthServ
สุนัข และแมวทุกตัว จะได้รับการวางยาสลบชนิดสูดดม และผ่าตัดด้วย วิธีมาตรฐาน โดยนิสิตคณะสัตวแพทย์ปีสุดท้าย ภายใต้การควบคุม อย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรม
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. สุนัขและแมวไม่จำกัดเพศมีอายุระหว่าง 1-5 ปี น้ำหนักตัวไม่เกิน 15 กิโลกรัม
2. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว
3. ในกรณีเป็นสุนัขและแมวเพศเมียต้องไม่อยู่ในระหว่างการเป็นสัด การตั้งท้อง หรือการให้นมลูก
 
ขั้นตอนการนำสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ
1. นำสุนัขและแมวที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียนสัตว์ป่วยตามระบบการรับเข้าของโรงพยาบาลฯ เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและตรวจเลือด โดยมีค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของการตรวจร่างกายและตรวจเลือด*
2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและนัดหมายวันผ่าตัด (จันทร์ -ศุกร์ ในเวลาราชการ)
3. นำสุนัขและแมวมาเข้ารับการผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการดมยาสลบและผ่าตัดทำหมัน
4. ยาและอุปกรณ์การดูแลแผล เจ้าของอาจจัดหาด้วยตัวเองตามคำแนะนำของสัตวแพทย์หรือซื้อโดยตรงจากโรงพยาบาลสัตว์
5. นำสุนัขและแมวเข้ารับการตรวจแผลและตัดใหม (มีค่าใช้จ่าย เฉพาะค่าบริการทางสัตวแพทย์)
*ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ
 
เข้าร่วมได้ถึง 10 ธันวาคม 2564 
ติดต่อสอบถาม 
หน่วยศัลยกรรม รพ.สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร 02-7971900 ต่อ 3216
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด