โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง พัทยา ENG

100/3, หมู่.4, ซ.แกรก 4, ตำบลหนองปลาไหล, อ.บางละมุง, ชลบุรี, ประเทศไทย, 20150

*ข้อมูลจากโฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง พัทยา

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ชีวิตที่คุณต้องการ สถานที่ที่เรียกว่าบ้าน
โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง พัทยา

 
ที่โฮมเมอร์ลี่
เราเคารพในความเป็นตัวตน และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคนที่ท่านรัก
เรามุ่งที่จะทำให้ทุกๆ วันของผู้สูงอายุมีความแตกต่างในเชิงบวกและทำให้ผู้สูงอายุทุกท่านรู้สึกเสมือนได้อยู่บ้านที่คุ้นเคยของตัวเอง มีสังคมที่อบอุ่นและคอยช่วยเหลือกัน


โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
 • ความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมในทุกด้าน
  โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง มีแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ นักกายภาพบำบัด ทำงานร่วมกัน เราจะบันทึกข้อมูลจากการตรวจวัดทุกวัน เพื่อจะได้สังเกตุการณ์และคอยเฝ้าระวัง ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ
   
 • การเอาใจใส่ดูแลโดยยึดตัวบุคคลเป็นหลักในการให้บริการ
  เราให้ความสำคัญของท่าน ด้วยการวางแผนการดูแลสุขภาพอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและความชอบของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล
   
 • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดูแลด้วยใจ
  เรามีบริการการตรวจสุขภาพประจำสัปดาห์โดยแพทย์ พร้อมทั้งมีสระน้ำเกลือบำบัด และ อาคารกิจกรรม ออกกำลังกาย สวนผักเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียว สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้ถูกออกแบบให้ช่วยสนับสนุน และฟื้นฟูสุขภาพของท่าน

 
 บริการของเรา
  เราให้บริการเต็มรูปแบบในด้านการดูแลผู้สูงอายุ การ      สนับสนุนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ และให้ความสำคัญกับความสุขในการใช้ชีวิต ด้วยความตั้งใจด้านการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]