ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แสนสิริ โฮม แคร์ (4 สาขา) ENG

สาขาสุขุมวิท 101/1
10 ถ.สุขุมวิท 101/1 ซ.วชิรธรรม 55 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-746-4838

สาขาแบริ่ง 36
1992 ถ.สุขุมวิท 107 ซ.แบริ่ง 36 ต.สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-051-5283

สาขาอนามัยงามเจริญ 23
1/1 ซ.อนามัยงามเจริญ 23 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 02-003-2424

*ข้อมูลจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แสนสิริ โฮม แคร์ (4 สาขา)

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮมแคร์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮม แคร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท มีปัญหาด้านหารช่วยเหลือตนเอง โดยเน้นการดูแลเสมือนบ้าน บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ สะอาด ถูกหลักอนามัย โดยมีพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีบุคลากรทางสุขภาพที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อาทิเช่น นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด
 
อัตราค่าบริการ
  • ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้หรือได้น้อย 16,000 บาท/เดือน
  • ผู้สูงอายุดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง 18,000-20,000/เดือน
  • ผู้สูงอายุดูดเสมหะ(เจาะคอ)ให้อาหารทางสายยาง 20,000 บาท/เดือน (**มีแผลกดทับ ใส่สายสวนปัสสาวะ)ค่าเวชภัณฑ์ทางญาติจัดเตรียมมาเอง, แบบเหมาจ่าย 2,300  บาท/เดือน 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]