ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลบางสะพาน

Bang Saphan Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
เลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรสาร 032-691756

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลบางสะพาน

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลบางสะพาน

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลบางสะพาน (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลบริการของที่นี่
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
บริการทั้งหมด
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
ทั้งหมด
 

ประวัติโรงพยาบาลบางสะพาน

ความเป็นมาของโรงพยาบาลบางสะพาน
โรงพยาบาลบางสะพานเดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอบางสะพานในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้ปรับปรุงเป็นศูนย์การแพทย์ และอนามัยอำเภอบางสะพาน โดยมีนายแพทย์ละคิด จีรรัตนสถิต เป็นผู้อำนวยการ มีตัวอาคารของสถานีอนามัยเดิมเป็นที่ทำการ และอาคารชั่วคราวไม้เนื้ออ่อนหลังคามุงจาก เป็นที่พักผู้ป่วยใน โดยมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมากเกินกว่าจำนวนเตียงที่มีอยู่ บางครั้งมีผู้ป่วยพักแออัดอยู่ถึง 50 เตียง ตามริมเฉลียง jห้องตรวจโรค ห้องรับแขกห้องพักแพทย์ ต่อมาทางราชการได้ยกระดับ เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง พร้อมจัดส่งเครื่องเอ็กซเรย์มา ให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย ถึงกระนั้นก็ตาม สถานที่ก็ยังไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นได้
 
ปี พ.ศ. 2520 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำริให้จัดหาที่ดิน สร้างโรงพยาบาลบางสะพานแห่งใหม่ เพื่อขยายการบริการ แก่ผู้ป่วยให้เหมาะสมโดยมี คุณแม่ดัด ประจวบเหมาะ คหบดีชาวบางสะพาน เป็นผู้ให้ความกรุณาบริจาคที่ดิน หมู่ที่ 11 ตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 25 ไร่ ซึ่งเป็นสวนมะพร้าว มอบให้กับทางราชการเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลใหม่ โดยทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ5,000,000.-บาท สร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
 
มีตึกผู้ป่วยนอก 1 หลัง ตึกผู้ป่วยใน 1 หลัง
 
บ้านพักแพทย์ 3 หลัง เรือนพักพยาบาล 10 หลัง
 
โรงอาหาร และโรงซักฟอก 1 หลัง
 
โดยก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2521 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2521 ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ให้เกียรติเดินทางมาทำพิธีเปิด โรงพยาบาลบางสะพาน ทางโรงพยาบาลจึงถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันครบ รอบปีของโรงพยาบาล
 
หลังจากนั้น โรงพยาบาลบางสะพานก็ได้ให้การ บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในเขตอำเภอบางสะพานเองและยังรวม ไปถึงอำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอ ทับสะแก เนื่องจากขณะนั้นอำเภอดังกล่าว ยังไม่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้น จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการของโรงพยาบาล ก็มากขึ้นตามลำดับ
 
จนในปี พ.ศ. 2526 ทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 4,100,000.-บาท เพื่อขยายเป็นโรงพยาบาล 60 เตียง โดยสร้างเรือนคนไข้ในเพิ่มอีก 1 หลัง พร้อมกันนั้นก็ขยาย กรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถรองรับ กับบริการที่เพิ่มขึ้นด้วย แม้เมื่อโรงพยาบาลในเขตอำเภอใกล้เคียงจะสร้างขึ้นแล้วก็ตามแต่ จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการก็มิได้ลดลง
 
ปัจจุบัน โรงพยาบาลบางสะพานได้เจริญรุดหน้า หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา มีอาคารที่เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วย 15 หลัง และขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 184 คน แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 3 คน พยาบาล 70 คน ข้าราชการอื่น ๆ 20 คน ลูกจ้างประจำ 34 คน ลูกจ้างชั่วคราว 30 คน ลูกจ้างเงินประกันสังคม 19 คน มีผู้ป่วยมารับ บริการที่ตึกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 250 - 300 คน อัตราการครองเตียงประมาณ 95 - 105 % นอกจากให้การตรวจรักษาให้ภูมิคุ้มกันโรค และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนซึ่งเป็นงานประจำแล้วยังได้รับการยอมรับ ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล จากหลายสถาบัน ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
 
โรงพยาบาลบางสะพานได้ก้าวมาถึงขณะนี้ ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ของ-โรงพยาบาลและชาวอำเภอ บางสะพานร่วมกันก่อตั้ง และสนับสนุนจนปัจจุบันสามารถให้การบริการ ได้อย่างทั่วถึง เชื่อได้ว่าตราบใดที่ยังได้รับศรัทธา และความช่วยเหลือ สนับสนุนเช่นนี้ต่อไปแล้ว โรงพยาบาลบางสะพานก็จะเจริญก้าวหน้าคู่กับ ชาวอำเภอบางสะพานตลอดไป
 
สถานที่ตั้ง
 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 032 -691133, 032-691357
โทรสาร 032-691756
 
 
ข้อมูลจำนวนเตียง
โรงพยาบาลบางสะพาน เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง
จำนวนเตียงที่มีอยู่จริง
เตียงสามัญ 92 เตียง
เตียงพิเศษ 28 เตียง

 
รายนามผู้อำนวยการ
1.นพ.ละคิด จิระรัตนสถิตย์ 2525-2522 รักษาการผู้อำนวยการ
2.พน.ธวัชชัย จำเริญการารัศมี 2522-2523 รักษาการผู้อำนวยการ
3.นพ.สิทธิชัย พัฒนสุวรรณ 2523-2524 รักษาการผู้อำนวยการ
4.นพ. สุธี สังข์ขรัตน์ 2524-2525 รักษาการผู้อำนวยการ
5.นพ. ทวิป กิตยาภรณ์ 2525-2528 รักษาการผู้อำนวยการ
6.นพ.ประสงค์ ปานไพศาล 2528-2529 รักษาการผู้อำนวยการ
7.นพ. สุรพล อริยปิติพันธ์ 2529-2531 รักษาการผู้อำนวยการ
8.นพ. อานนท์ เรืองอุตมานนท์ 2531-2531 รักษาการผู้อำนวยการ
9.นพ. มาโนช อิ่มสมบัติ 2532-2533 รักษาการผู้อำนวยการ
10.นพ. พงศธร สิริภานุพงษ์ 2533-2534 รักษาการผู้อำนวยการ
11.นพ. สุรพล อริยปิติพันธ์ 2534-2545 ผู้อำนวยการ
12.นพ. อนุเทพ มาโลตรา 2545-2558 ผู้อำนวยการ
13.นพ. เชิดชาย ชยวัฑโฒ 2559-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลบางสะพาน

 โรงพยาบาลกุยบุรี 
41/1 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรีอ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3269 1108-9
 
โรงพยาบาลทับสะแก 
111 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์โทร.0 3267 1122
 
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
60/2 ม.4 ต.ปากแพรก อ.สะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3269 9025
 
โรงพยาบาลปราณบุรี 
19 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร.0 3262 1757
 
โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
51 ม.6 ต.ไร่ใหม่อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร.0 3268 9576, 0 3268 8558 ต่อ 218
 
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนิคม กม.5 
 ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.ตลาดนิคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3255 4411
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด