ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า

Logo Thumb preview

คลินิกกายภาพบำบัด แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โทร. 02-2794457 ถึง 7 7 ต่อ(112)

ที่อยู่/ติดต่อ
1278 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

✅ รับบัตรทอง

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า

รพ.นวุฒิสมเด็จย่า ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้การรักษาพยาบาลตำรวจตระเวนชายแดน ที่ต้องทำหน้าที่ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในยุคปี 2520 มีตำรวจตระเวนชายแดนสูญเสีย บาดเจ็บ ทพพลภาพจำนวนมาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
 
ด้วยความจำเป็นที่จะต้องให้การดูแลรักษาพยาบาลตำรวจชายแดนผู้กล้าหาญเหล่านี้ ปี 2528 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เริ่มก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพักฟื้นขนาด 30 เตียง ภายในกองบัญชาการ ริมถนนพหลโยธิน แขวงและเขตพญาไท กทม.  
 
ครั้งนั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อสร้าง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลในวันที่ 16 ต.ค.2528
 
การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสูง 4 ชั้น เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2529 ตามแบบแปลนของโรงพยาบาลดารา-รัศมี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “นวุติสมเด็จย่า”
 
มีความหมายว่า “สมเด็จย่า 90” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2533 เนื่องจากเป็นปีที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา
 
จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา 50 ปีแล้ว “โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า” กลายเป็น “หน่วยปฐมภูมิ” ตรวจโรคทั่วไปให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนทั่วไป เต็มไปด้วยแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลตำรวจ
 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จย่า
 
 
ข้อมูลบริการของที่นี่
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่