Prime Fertility Center ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ ENG

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 22 ถ.พหลโยธิน แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 10400

*ข้อมูลจากPrime Fertility Center ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 Welcome To Prime Fertility Center

Fertility Clinic in Bangkok
เราไม่เพียงแต่รักษาภาวะมีบุตรยาก แต่เราเข้าใจความหมายของคำว่าครอบครัว ด้วยความมุ่งมั่นของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน และทีมงานมากด้วยประสบการณ์ ประกอบกับศูนย์บริการที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูง สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ สิ่งเหล่านี้จึงรวมกันขึ้นมาเป็น “Prime Fertility Center”


Prime Fertility Center ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI
 
JCI (Joint Commission International) อยู่ในการกำกับดูแลของ The Joint Commission ซึ่งเป็นสถาบันของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร และมีการดำเนินงานมานานกว่า 75 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด
 
Prime Fertility Center เป็นคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก Stand-alone (อยู่นอกโรงพยาบาล) แห่งที่ 3 ของประเทศไทยและเป็นแห่งที่ 6 ของโลก ที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI โปรแกรม Ambulatory Care
 


 
Prime Fertility Center ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 หมายเลขทะเบียน 4241/63 ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
 
ISO 15189: 2012 (Medical Laboratories – Requirements for quality and competence) เป็นมาตรฐานการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ส่งผลให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ แก่ผู้ใช้บริการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตั้งแต่การเก็บสิ่งส่งตรวจจนได้รับผลการตรวจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากผลการทดสอบของรายการที่ผ่านการรับรองจะเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 
ISO 15190: 2003 (Medical Laboratories – Requirements for safety) เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์


PRIME ตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นจุดกำเนิด ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
บริการทางการแพทย์ ด้วยแพทย์ และทีมนักวิทยาศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์ ทีมพยาบาล รวมทั้งบุคลากรที่พร้อมจะให้การดูแลรักษา อย่างมีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์
PRIME จะเป็นศูนย์บริการผู้มีบุตรยากที่ผู้รับบริการพึงพอใจที่สุด และเป็นคลินิกชั้นนำที่ได้รับมาตรฐานในระดับนานาชาติ
 
พันธกิจ
เราเป็นผู้ให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากอย่างเต็มรูปแบบและช่วยเหลือให้ผู้รับบริการได้บุตรอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ด้วยการบริการและการรักษาในมาตรฐานระดับสูง เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมากที่สุด
 
ค่านิยม
P = Passion / แรงผลักดัน
R = Responsibility / ความรับผิดชอบ
I = Integrity / ความซื่อสัตย์
M = Moral / ศีลธรรม
E = Empathy / การเอาใจใส่


 
 บริการของ ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์
 
 • COUNSELING
 • PGT - A by NGS
 • EMBRYO FREEZINGMACS-SPERM
 • HYSTEROSCOPY
 • IUI
 • FET
 • SEMEN ANALYSIS
 • PREPARE FOR OPU
 • WOMAN HEALTH
 • IVF-ICSI
 • การแช่แข็งไข่ EGG-FREEZING
 • SPERM FREEZING
 • PREPARE FOR FET
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]