ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ Sleep disorders center ENG

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
444 หมู่ที่ 6 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

*ข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ Sleep disorders center

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอน

รับตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติการนอนหลับด้วยขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน มีการบันทึกสัญญาณโดยเครื่องตรวจและมีเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับเฝ้าติดตามอาการตลอดทั้งคืนเพื่อวิเคราะห์ภาวะผิดปกติเบื้องต้นและนำไปสู่แนวทางการรักษาอย่างถูกต้อง เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ชั้น 6 ตึกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 444 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 920 660, 053 920 666 การให้บริการ
การตรวจความผิดปกติการนอนหลับโดยวิธี (Polysomnography)
เป็นการตรวจสำคัญที่ใช้เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายในระหว่างนอนหลับ ปัจจุบันถือเป็นการตรวจมาตรฐานสากล (gold standard) สำหรับการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea:OSA)หรือภาวะนอนกรนหยุดหายใจ


การเตรียมการตรวจ
การเตรียมตัวตรวจการนอนหลับ
 1. ภายในวันที่จะมาตรวจ หลีกเลี่ยงการงีบหลับช่วงกลางวันและเย็น
 2. ควรงดดื่มชา-กาแฟช่วงหลังเที่ยงวัน
 3. สามารถทำกิจกรรมหรือทำงานได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องหยุดงาน
 4. อาบน้ำสระผมให้สะอาด ไม่ใส่ครีมนวดและน้ำมันแต่งผมทุกชนิด งดทาครีมหรือโลชั่นบนใบหน้า
 5. ตัดเล็บมือให้สั้น ห้ามทาสีเล็บ
 6. เตรียมและรับประทานยาประจำตัวตามปกติ
 7. รับประทานอาหารเย็นก่อนการตรวจอย่างน้อย 30 นาที งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
 8. เตรียมชุดนอนที่สวมใส่สบายและของใช้ส่วนตัว (หากจำเป็น)
 
*หากมีอาการเป็นหวัดหรือคัดจมูกมีไข้ ควรแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือเลื่อนคิวตรวจเมื่อไม่พร้อม*
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจ
 1. ติดต่อลงทะเบียน ชั้น 1 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ก่อนเวลา 19.30 น.
 2. ตรวจสอบสิทธิ์และชำระค่าใช้จ่าย
 3. ไปยังห้องตรวจชั้น 6 เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนเตรียมตัวก่อนติดอุปกรณ์
การปฏิบัติตัวระหว่างการตรวจ
 1. เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับอธิบายและให้ข้อมูลการตรวจพร้อมทั้งติดอุปกรณ์ที่ศีรษะ และลำตัวซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีความเจ็บปวดหรืออันตรายแต่อย่างใด
 2. ระหว่างการตรวจไม่จำเป็นต้องมีญาติเฝ้าแต่หากต้องการความช่วยเหลือพิเศษ สามารถมีญาตินอนเฝ้าได้แต่ต้องไม่กระทำการใดๆที่ทำให้เกิดเสียงดังหรือรบกวนการนอนหลับของผู้รับการตรวจ
 3. ระหว่างคืนขณะตรวจหากต้องการความช่วยเหลือหรือลุกเข้าห้องน้ำสามารถกดออดเรียกเจ้าหน้าที่
 4. ปรับอุณหภูมิห้องจัดสิ่งแวดล้อมได้ตามชอบและควรปิดสัญญาณอุปกรณ์สื่อสาร
 5. ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งมีผลให้ร่างกายขาดออกซิเจนหรือภาวะตื่นบ่อย แพทย์อาจตัดสินใจให้ทดลองเครื่องมือในการรักษาภายในคืนตรวจ
 6. เมื่อตื่นนอนตอนเช้า กดออดแจ้งเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะถอดอุปกรณ์ออกและให้ท่านแต่งตัวตามปกติเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน
 7. รับบัตรนัดพบแพทย์เพื่อฟังผลตรวจและวิธีการรักษา (สามารถเบิกเครื่องมือการรักษาได้ในวันนัด

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ
(สิทธิ์ ชำระเงิน) 15,100บาท
 
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ
(สิทธิ์เบิกราชการและเบิกตรง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)
ได้รับสิทธิเบิกตามกรมบัญชีกลางกำหนด
ชำระส่วนเกิน 5,000บาท
 
ค่าบริการผู้ป่วยนอก
250 บาท
(เบิกได้* 50 บาท)
 
ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือรังสีวิทยา
ครั้งละ 50 บาท
 
***ไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคมได้***
 
ค่าบริการตรวจ ครอบคลุมรายการการตรวจ 1 คืน ดังนี้
 1. เครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจ
 2. ห้องตรวจ 1 คืน
 3. ค่าบริการทางการพยาบาล
 4. ค่าบริการทางการแพทย์

ค่าบริการดังกล่าว ไม่ครอบคลุม
 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 2. ค่าใช้จ่ายก่อนการทำหัตถการภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ
 3. ค่ายากลับบ้าน (ถ้ามี)
 4. ค่ายาก่อนการตรวจหรือยาที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างคืนตรวจ
 5. ค่าเครื่องช่วยหายใจ (ถ้ามี) (CPAP machine)
 6. ค่าตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจหาความผิดปกติจากการนอนหลับ เช่น MSLT MWT
 7. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้
 
sleep lab ติดต่อเรา
เวลาเปิดทำการ
นัดหมายเพื่อปรึกษาก่อนพบแพทย์
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 17.00 น.
 
เวลาเปิดทำการ เปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก
ชั้น 3 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
อังคาร 14.30 น. - 16.00 น.
 
เวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก
ชั้น 1 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
พุธ 17.00 น. - 20.00 น.
 
ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ
เบอร์ติดต่อ
053-920660
053-920666
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]