× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลบ้านตาก

ภาพโลโก้โรงพยาบาลบ้านตาก
  • 98 ถ.พหลโยธิน ม.7 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
    โทร 055-591435 ถึง 6
    055-592079 ถึง 81
    055-548066
    โทรสาร 055-591435 ถึง 6 ต่อ 106
  • รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลโรงพยาบาลบ้านตาก

ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งบริการการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน ชาวอำเภอบ้านตาก อำเภอใกล้เคียงและประชาชนที่สัญจรไปมาบนเส้นทางหลวงเอเชียหมายเลข 1 สายกรุงเทพฯ -ตาก – เชียงใหม่

ประเภทบริการของโรงพยาบาล บริการตรวจรักษาทั่วไป การตรวจรักษาในสถานบริการและนอกสถานบริการรวมทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพประจำปีบริการส่งเสริมและป้องกันโรค เช่นวัคซีน ANC การเยี่ยมบ้าน งานอนามัยโรงเรียน การให้สุขศึกษาชุมชน การตรวจตลาด ตรวจร้านอาหาร การเฝ้าระวังโรคต่างๆบริการฟื้นฟูสภาพ เป็นการให้การฟื้นฟูสภาพในชุมชนได้แก่ ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านบริการทันตกรรม ทั้งบริการในและนอกสถานบริการบริการแพทย์แผนไทย ที่เป็นการให้บริการโดยงานบริการการแพทย์แผนไทย จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรบริการทั่วไป ได้แก่ บริการอื่นๆ เช่น ตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ หรือขอสำเนาเวชระเบียน

พื้นที่รับผิดชอบมี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 49,038 คน แยกเป็นบัตรทองมีท. 18,071 คน บัตรทองไม่มีมีท. 18,019 คน
 

  การก่อตั้งและการขยายโรงพยาบาลบ้านตาก

ก่อน พ.ศ. 2510 เป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.ตากตกพ.ศ. 2510 เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ย้ายมาอยู่หมู่ที่ 6 ต.ตากตกพ.ศ. 2516 เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยพ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอพ.ศ. 2527 ปรับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงพ.ศ. 2534 ได้รับเงินบริจาคจากสโมสรไลออนส์เมืองตากสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 20 เตียง 2 ห้องพิเศษพ.ศ. 2539 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงพ.ศ. 2542 ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2543พ.ศ. 2543 ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุอีก 1 หลัง เปิดบริการผู้ป่วยใน 60 เตียงพ.ศ. 2544 เปิดอาคารผู้ป่วยนอก และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง จนถึงปัจจุบัน

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)