โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
304 หมู่ 6 ถนน จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 21270
โทร 037-251108-9
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

 

 ประวัติโรงพยาบาลวังน้ำเย็น

พ.ศ. 2525 ได้มีการเริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลวังน้ำเย็นขึ้น มี แพทย์หญิง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ในขณะนั้นมีขนาด10 เตียง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ให้มีความก้าวหน้าขึ้นในระดับชุมชน ได้เพิ่มขนาดเป็น 30 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ

แล้วในปี พ.ศ. 2540 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอีกครั้ง ซึ่งปีนี้โรงพยาบาลวังน้ำเย็นอยู่ในระดับชุมชนขนาดกลาง มีขนาดเตียง 60 เตียง

ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลวังน้ำเย็น มี นายแพทย์ วัฒนพล จิติลาภะ เป็นผู้อำนวยการ 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com