Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

รับบัตรทอง

120 หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
เบอร์ติดต่อ 045-465231, 045-465232

บริการวัคซีนโควิด/ตรวจโควิด

ข่าวสาร/บริการ

ข้อมูล ^ go to Top

 คลินิกพิเศษเฉพาะโรค
วันจันทร์ : ไทรอยด์,หอบหืด
วันอังคาร : ความดันโลหิตสูง, หัวใจ, หลอดเลือด
วันพุธ : เบาหวาน
วันพฤหัสบดี : เบาหวาน, ฝากครรภ์คุณภาพ (บ่าย)
วันศุกร์ :จิตเวช, ยาเสพติด, ฝากครรภ์คุณภาพ (บ่าย)
การตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการแพทย์แผนไทย ทุกวัน
 

 ประวัติโรงพยาบาลปทุมราชวงศา

         อำเภอปทุมราชวงศา เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 7 อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้รับการแบ่งเขต
การปกครองตามหลักการแบ่งอำนาจตามพระราชกฤษฎีกา  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2536  โดยมีเหตุผลในการ
จัดตั้งเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องเป็นกิ่งอำเภอตามขั้นตอน เพื่อประโยชน์ในการปกครองการให้บริการของรัฐ ความ
สะดวกของประชาชนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเจริญ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในฐานะสถาปนาเมืองอุบล
ราชธานี ครบ 200 ปี ในปี 2535 และเพื่อเป็นอนุสรณ์มงคลนาม จึงใช้พระนามของผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี
คือ พระปทุมราชวงศาหรือท้าวคำผง เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก เป็นชื่ออำเภอปทุมราชวงศา
 
        อำเภอปทุมราชวงศา แบ่งพื้นที่มาจาก 3 อำเภอ คือ อำเภอพนา 4 ตำบล ได้แก่1.ตำบลลือ 2.ตำบล
นาป่าแซง 3.ตำบลห้วย 4.ตำบลนาหว้า แบ่งมาจากอำเภอชานุมาน 2 ตำบลได้แก่1.ตำบลหนองข่า 2.ตำบล
คำโพน และแบ่งมาจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนงาม
 
ขนาดและที่ตั้ง
         อำเภอปทุมราชวงศา ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ทางทิศตะวันออก 33 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 429.58 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง เทศบาล 4 แห่ง
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขมราฐ และอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา
 1.นายแพทย์ชาตรี เจริญชีวะกุล     : 2 กันยายน 2539 - 16 ตุลาคม 2539
 2.นายแพทย์สุเมธี เชยประเสริฐ     : 17 ตุลาคม 2539 - 25 เมษายน 2540
 3.นายแพทย์เอกชัย วงศ์สรรคกร    : 21 เมษายน 2541 - 21 ตุลาคม 2541
 4.นายแพทย์สุพจน์ เลี้ยงพรม       : 22 ตุลาคม 2541 - 30 เมษายน 2542
 5.นายแพทย์ภาณุพันธ์ กระแสร์ชล  :  3 พฤษภาคม 2542 - 18 พฤษภาคม 2543
 6.นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง      : 19 พฤษภาคม 2543 - 30 เมษายน 2551
 7.นายแพทย์ปริญญา นพเก้า        :  1 พฤษภาคม 2551 - 13 พฤษภาคม 2554
 8.นายแพทย์สมชาติ อาจกมล      :  6 มิถุนายน 2554 - 13 พฤษภาคม 2557
 9.แพทย์หญิงสมศิริ สุขสุทธิ์        : 14 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557
10.แพทย์หญิงอภิวรรณ บุญมาชัย   :  1 สิงหาคม 2557 - 23 มิถุนายน 2558
11.แพทย์หญิงฉัตรสุดา จันทา      :  9 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559
12.แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์       : 1 กรกฎาคม 2559 - ปัจจุบัน

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)