ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเอกชล 2 อ่างศิลา

Aikchol Hospital 2

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
68/3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

ผลสำรวจ

ข่าวสาร-สาระ-ข้อมูลบริการ โรงพยาบาลเอกชล 2 อ่างศิลา

 
 
 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเอกชล 2 อ่างศิลา

 
 
สถานพยาบาลในระดับสูง
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
โรงพยาบาลเอกชล
โรงพยาบาลศิริราช
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
 
 
สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย)
 
เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์ 
108 ถ.เกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมีอ.เกาะจันทร์
จ.ชลบุรีโทร.08 0447 7230 
 
คลินิกจุมพลการแพทย์ 
3 ม.1 ถ.เจตน์อ านาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
.ชลบุรีโทร.0 3875 0242 
 
คลินิกเวชกรรมหมอกวาง
 9/103 ม.12 ซ.หนองยายรัก ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
 จ.ชลบุรี โทร.09 5506 9902
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์นิมิตร 
41/29 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.0 3857 3078 
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตรอ์ อรโ์ธปิดิกส-และสูติศาสตร-์นรเีวชวทิยาแพทย์สาโรจน์อมรรตัน์
70/8-9 ม.1 ถ.สุขุมวิท-พานทอง ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
 จ.ชลบุรี โทร.08 6828 5514 
 
คลินิกแพทย์อาภรณ์
 200/9 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3820 1952
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา
56/23 ม.6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.08 4466 6294
 
คลินิกเวชกรรมหมอหลาย 
18/2 ม.6 ถ.ลงนิคมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรีโทร.0 3814 3149
 
บางปะกงคลินิกเวชกรรม 
29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403 
 
แพทย์ภาณุพันธ์คลินิกเวชกรรม 
89/5 ม.3 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี
โทร.0 3828 3180
 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบีเอ็มซีพลัส 
238/17 ม.2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร.0 3834 1334