ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ลงทะเบียนนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า คลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า คลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Thumb HealthServ.net
ลงทะเบียนนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า คลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ThumbMobile HealthServ.net

ลงทะเบียนนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า คลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร.0 2926 9860 (วันและเวลาราชการ)

ลงทะเบียนนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า คลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ HealthServ
หมายเหตุ...
1.บริการนัดหมายสำหรับผู้ที่มีเลขประจำตัวผู้ป่วย (HN.) ของโรงพยาบาลเท่านั้น
2.คลินิกพิเศษเฉพาะทางทันตกรรม ไม่สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้
3.ผู้รับบริการจะได้รับการตรวจตามเวลานัด กรณีมาหลังเวลานัดหมาย ท่านจะต้องรอคิวตรวจเป็นลำดับสุดท้ายของผู้ที่มีคิวนัดหมายทั้งหมด
4.กรณีไม่มีนัดเจาะเลือด หรือ ตรวจคัดกรองอื่นๆ ก่อนพบแพทย์ ควรมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดพบแพทย์ 30 นาที / กรณีมีเจาะเลือด ควรมาก่อนเวลานัด 2 ชั่วโมง
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด