ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดบริการคลินิกโรคจากการทำงาน

โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดบริการคลินิกโรคจากการทำงาน HealthServ.net
โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดบริการคลินิกโรคจากการทำงาน ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลสุรินทร์ เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ให้บริการตรวจตามความเสี่ยง สมรรถภาพการได้ยิน การมองเห็นและตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อเตรียมเข้าทำงานหรือทำงานอยู่แล้วก็ตาม

ต้องการใช้บริการ ติดต่อ สำรอง วันและเวลาตรวจ ได้ที่โทร. 044-511757 ต่อ 22652

สถานที่ คลินิกโรคจากการทำงาน ชั้น 6 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย รพ.สุรินทร์

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด