ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน ThumbMobile HealthServ.net
เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง
  1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร.022443515
  2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.022910106
  3. โรงพยาบาลตากสิน  โทร.024371625
  4. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.024440138 ต่อ 8859
  5. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร.02326 9995
  6. โรงพยาบาลสิรินธร โทร.023286900-19
  7. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.024293575 ถึง 8
  8. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  โทร.029884100
  9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.024050900 ถึง 4
  10. โรงพยาบาลบางนา โทร.021800201
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม.

 
369/21 ถ.วังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2412 2819
 
 11/87 ม.2 ซ.วัดไทร ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2438 0040
 
1172 ซ.สะพานยาว ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรีกรุงเทพฯ โทร.0 2468 0015
 
พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม
 36/9 ม.3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด