ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ร่วมบริจาคสร้างอาคาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ร่วมบริจาคสร้างอาคาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า Thumb HealthServ.net
ร่วมบริจาคสร้างอาคาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ThumbMobile HealthServ.net

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 9 ทศวรรษของมหาวิทยาลัย จึงเชิญชวนประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมกับก้าวสำคัญครั้งนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน
 
ขอเชิญร่วมสร้างอาคาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
***ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า***
 
ร่วมบริจาค ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 
1. ผ่านเว็บไซต์ปันบุญ punboon.org/foundation/01162

2. ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
เลขที่บัญชี 069 - 2 -77187-6
ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และสแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
ร่วมบริจาคสร้างอาคาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด