ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

 
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 
111 ถ.นิเวศน์ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทร.0 4433 9083
 
โรงพยาบาลขามสะแกแสง 
459 หมู่ 13 บ้านหนองมะค่า ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โทร.0 4438 5034
 
โรงพยาบาลขามทะเลสอ 
197 ม.7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
 
โรงพยาบาลคง 
2 ม.16 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทร.0 4422 5216
 
โรงพยาบาลครบุรี 
628 ม.4 ต.แซะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทร.0 4444 4490
 
โรงพยาบาลจักราช
30 หมู่ 4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทร.044-399641
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
444 ม.15 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทร.044-756150
 
โรงพยาบาลชุมพวง 
2 ม.15 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 7281
 
โรงพยาบาลโชคชัย 
220 ม.13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4449 1966
 
โรงพยาบาลด่านขุนทด 
4 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทร.0 4438 9644
 
โรงพยาบาลโนนแดง 
113 ม.9 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 5058
 
โรงพยาบาลโนนไทย 
707 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0 4438 1066
 
โรงพยาบาลโนนสูง 
182 ม.6 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โทร.0 4437 9267
 
โรงพยาบาลบัวใหญ่ 
6 ถ.เทศบาล 12 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร.0 4429 2045
 
โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
329 หมู่ 4 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทร.0 4438 7017
 
โรงพยาบาลประทาย 
5 หมู่ 13 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทร.044-489012-3
 
โรงพยาบาลปักธงชัย 
327 หมู่ 14 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4444 1011
 
โรงพยาบาลพิมาย 
138 ม.15 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทร.044-471511
 
โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 
222 หมู่ 1 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 7485
 
โรงพยาบาลวังน้ำเขียว 
157 ม.8 ถ.กบินทร์บุรี (304) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทร.044-228623
 
โรงพยาบาลสีคิ้ว 
212 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร.0 4441 1020
 
โรงพยาบาลสูงเนิน 
280 หมู่ 8 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทร.044-417100
 
โรงพยาบาลเสิงสาง
66 ม.8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทร.044-447211-4
 
โรงพยาบาลหนองบุนมาก 
198 ม.4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา โทร.0 4433 0105
 
โรงพยาบาลห้วยแถลง 
422 ม.1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทร.0 4493 1177
 
โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
95 ม.5 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โทร.0 4433 7371
 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
87 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4423 3999
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า100 ปีเมืองยาง
222 ม.1 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โทร.0 4422 9059
 
โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 1 
ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-358071
 
 
คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะเทศบาลนครนครราชสีมา
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0 4421 4286
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเชิดชัยอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4434 2484
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6(วัดศาลาทอง) ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4426 6241
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์สุขภาพชุมชน 9 (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา) อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  โทร.0 4424 2617
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลสวนพริกไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4428 1848
 
ศูนย์บริการเทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0 4423 0766
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง2 วัดป่าสาละวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4427 5811
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง3 วัดบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4426 8849
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง12 จอหอ ม.3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4420 3575
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง1 หัวทะเล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4426 5309
 
ศูนย์สุขภาพชุมชน (คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4425 2019
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล ต.ท่าเยียม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์บริการสถานพยาบาลสถานีกาชาดที่4 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4424 2386
 
ศูนย์บริการเทศบาลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์บริการเทศบาลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด