ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมุทรปราการ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมุทรปราการ HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมุทรปราการ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมุทรปราการ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลบางจาก 
35/3 ม.8 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2464 3002-3
 
โรงพยาบาลบางเสาธง
ม.12 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2701 8132-39 ต่อ 3210 โทร.0 2170 9332
 
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
172 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2425 9766
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา 
19 ซ.35 อัศวนนท์ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2702 9101
 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ 
ซ.วัดชัยมงคล 1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2389 3317
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนภานุรังษี
145 ถ.ปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2387 0491
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง 
1 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2757 7106
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวเกราะ 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2329 0507
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านคลองนาเกลือน้อย 
300/3 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2464 9387
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนอยู่เจริญ 
106 ม.19 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2754 4837
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด