ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน

4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน Thumb HealthServ.net
4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลหัวหิน มีการขยายสาขาออกไปในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อให้ชาวหัวหินได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ มีรายละเอียดแต่ละแห่งดังนี้

4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน

4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน HealthServ

รพ.หัวหิน สาขา2 (บ่อฝ้าย) LINK

รพ.หัวหิน สาขา2 (บ่อฝ้าย) 4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน
รพ.หัวหิน สาขา2 (บ่อฝ้าย) 4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน
เปิดให้บริการ
 
ตรวจรักษาโรคทั่วไป  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.
 
ทันตกรรม เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30-12.00 น. (รับจำนวนจำกัด)
 
ฉีดยาทำแผล  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 13.00-15.30 น.
 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก  ตามช่วงอายุ วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  (โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่โรงพยาบาลหัวหิน สาขา 2)
 
แพทย์แผนไทย เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30-20.00 น. 
 
 
สำหรับผู้รับบริการที่ใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินสามารถเข้ารับบริการได้  โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่ม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รพ.หัวหิน สาขา 2 บ่อฝ้าย  โทร. 032- 520700
 

รพ.หัวหิน สาขา 3 (ซอย 89) LINK

รพ.หัวหิน สาขา 3 (ซอย 89) 4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน
รพ.หัวหิน สาขา 3 (ซอย 89) 4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน
 
ตรวจรักษาโรคทั่วไป  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. 
 
 ( หยุด วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 ) ของเดือน
 
เจาะเลือดล่วงหน้าก่อนวันนัดพบแพทย์ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.00-10.00 น.
 
ทันตกรรม เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30 -12.00 น. (รับจำนวนจำกัด)
 
ฉีดยาทำแผล  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 13.00-15.30 น.
 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก  ตามช่วงอายุ วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  (โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่โรงพยาบาลหัวหิน สาขา 3)
 
 
คลินิกกัญชา  เปิดให้บริการ  วันศุกร์  เวลา 8.30-12.00 น. สัปดาห์ที่1-4 ของเดือน
 
 
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30-18.00 น. (นัดหมายล่วงหน้า โทร. 064-6326436)
 
 
สำหรับผู้รับบริการที่ใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินสามารถเข้ารับบริการได้  โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่ม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รพ.หัวหิน สาขา 3 บ่อฝ้าย  โทร. 032- 654575
 
 

รพ.หัวหิน สาขา 4 มหาการุณย์ (ถนนแนบเคหาสน์) LINK

รพ.หัวหิน สาขา 4  มหาการุณย์ (ถนนแนบเคหาสน์) 4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน
รพ.หัวหิน สาขา 4  มหาการุณย์ (ถนนแนบเคหาสน์) 4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00น.
 
สำหรับ  ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถยื่นบัตรและรับบริการได้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่ม
 
สำหรับ  สิทธิเงินสด และสิทธิข้าราชการ  จ่ายค่าบริการเพิ่มเพียง 200 บาท 
 
 คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  เปิดให้บริการ  วันจันทร์- วันศุกร์  เวลา 8.00-16.00 น.
 
คลินิกจิตเวช   เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.00-16.00 น.
 
คลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. (รับจำนวนจำกัด)
 
คลินิกสุขภาพเด็กดี  เปิดให้บริการ ประเมินพัฒนาการเด็ก  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก  ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  ให้คำแนะนำโรงเรียนพ่อแม่
 
• วันจันทร์  เปิดให้บริการ เด็กโครงการแคร์และกระตุ้นพัฒนาการตามช่วงอายุ
 
• วันอังคาร เปิดให้บริการ   ฉีดวัคซีนเด็กช่วงอายุ 1-2 เดือน
 
• วันพุธ เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนช่วงอายุ  4-6 เดือน
 
• วันพฤหัส เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนช่วงอายุ 9 เดือน – 1 ปี 6 เดือน
 
• วันศุกร์ เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนช่วงอายุ 2 ปี 6 เดือน - 4 ปี
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.032-515331 ต่อ 3440

รพ.หัวหิน สาขา5 (หนองพรานพุก) LINK

รพ.หัวหิน สาขา5 (หนองพรานพุก) 4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน
รพ.หัวหิน สาขา5 (หนองพรานพุก) 4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน
เปิดให้บริการ
 
โรงพยาบาลหัวหิน สาขา5 หนองพรานพุก บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รับยาต่อเนื่อง วันจันทร์-วัน

ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. ฉีดยาทำแผล 13.00-15.30 น. ติดต่อสอบถาทโทร. 032-510411
 
สำหรับผู้รับบริการที่ใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินสามารถเข้ารับบริการได้  โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่ม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รพ.หัวหิน สาขา 5   โทร. 032- 510411
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด