ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จุฬาเปิดอบรม Cafe Interior Design Workshop โอกาสสำหรับคนอยากทำร้านกาแฟ

จุฬาเปิดอบรม Cafe Interior Design Workshop โอกาสสำหรับคนอยากทำร้านกาแฟ HealthServ.net
จุฬาเปิดอบรม Cafe Interior Design Workshop โอกาสสำหรับคนอยากทำร้านกาแฟ ThumbMobile HealthServ.net

สถาปัตย์จุฬา ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่สนใจและอยากทำร้านกาแฟ ด้วยคอร์สความรู้การออกแบบตกแต่ง การจัดการพื้นที่ในร้านกาแฟ พร้อมปฏิบัติการ workshop โดยทีมอาจารย์ ผู้ประกอบมากประสบการณ์ ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมจิบกาแฟ พูดคุยกับผู้ประกอบการเจ้าของร้านกาแฟ และเข้าชมการปฏิบัติงานจริงที่ร้าน พร้อมรับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

คอร์สสรุปภาพรวมความรู้พื้นฐานของการออกแบบตกแต่งภาย และการจัดการพื้นที่ภายในร้านกาแฟ ผ่านการอบรม พูดคุย รับฟังการบรรยาย และร่วมฝึกปฏิบัติการออกแบบ (DESIGN WORKSHOP) ที่ได้ทดลองสร้างสรรค์แนวคิดการออกแบบตกแต่งร้าน และลงมือปฏิบัติการออกแบบจริง พร้อมแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมชั้น และแนวทางการพัฒนาแนวคิดให้นำไปปรับใช้จริงได้ จากวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์ ทั้งในด้านการออกแบบและการประกอบธุรกิจ 
 
นอกจากนี้ ในครั้งสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมจิบกาแฟ พูดคุยกับผู้ประกอบการเจ้าของร้านกาแฟ และเข้าชมการปฏิบัติงานจริงที่ร้าน พร้อมรับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม


 

วัตถุประสงค์ของคอร์สอบรม

 
 • สร้างความเข้าใจในภาพรวมองค์ความรู้พื้นฐาน ด้านการออกแบบและจัดการพื้นที่ร้านกาแฟ
 • สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประกอบการร้านกาแฟชื่อดัง และสถาปนิกนักออกแบบผู้มีประสบการณ์
 • สามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดด้าน “พื้นที่” ในการประกอบกิจการร้านกาแฟ
 • สามารถกำหนดโจทย์ และแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตอบโจทย์ทางธุรกิจได้
 
 

ลักษณะกิจกรรมการอบรม

 • กิจกรรมฟังการบรรยายเนื้อหา ร่วมสัมมนาพูดคุยกับวิทยากร เพื่อนร่วมชั้น และวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์
 • กิจกรรมการพาดูงาน ณ สถานที่จริง พร้อมวิทยากรนำนำชมและตอบข้อซักถาม
 • กิจกรรม design workshop ทดลองออกแบบ/ จัดพื้นที่ร้านกาแฟของตัวเอง พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
 • รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
 

สถานที่จัดอบรม
 

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร้านกาแฟ “Brave Roasters” สาขา Siam Discovery
 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 • 6,000 บาท ต่อ ท่าน (ฟรีของว่างและเครื่องดื่มตลอดคอร์ส)
 

ผู้บรรยาย/ ผู้จัดอบรม

 • คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรรับเชิญจากภายนอก
 • ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟที่มีชื่อเสียง
 
 
จุฬาเปิดอบรม Cafe Interior Design Workshop โอกาสสำหรับคนอยากทำร้านกาแฟ HealthServ

ตาราง และเนื้อหาการอบรม
 

ครั้งที่ 1: วันพุธที่ 19 เม.ย. 66 เวลา 18:00-21:00 
สถานที่: ห้อง 502 คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ
หัวข้อการบรรยาย: Location, Space and Branding
 
            เนื้อหาในส่วนนี้ จะเริ่มจากการนำพาทุกท่านย้อนเวลาไปสู่จุดเริ่มต้นและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับร้านกาแฟ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกันแบรนด์ (Branding) ของร้านกาแฟ เพื่ออธิบายถึงความสำคัญของ “space” หรือ “พื้นที่” และแนวคิดในการสร้างบรรยายกาศของพื้นที่ให้ส่งเสริมกับแบรนด์ โดยการบรรยายจะอธิบายถึงลักษณะการจัดพื้นที่ร้านกาแฟที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบ ผ่าน Case study ซึ่งนอกจากนี้ จะมีการจับกลุ่มร่วมกิจกรรม Design Workshop ให้ผู้เข้าร่วมได้ลองฝึกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ ที่ตั้ง และบรรยากาศภายในร้านกาแฟจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดให้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นจากวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม
 

ครั้งที่ 2: วันเสาร์ที่ 22 เม.ย. 66 เวลา 14:00-17:00 
สถานที่: ห้อง 502 คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ
หัวข้อการบรรยาย: Interior Space
 
            เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงข้อพิจารณาสำคัญในการกำหนดแนวทางการออกแบบร้านกาแฟ โดยเริ่มต้นจากหลักคิดในการกำหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในร้าน เช่น ส่วนพื้นที่นั่ง ส่วนพื้นที่ทำงานหน้า Coffee bar และส่วนพื้นที่สนับสนุนหลังร้าน (BOH; Back of House) อธิบายหลักการจัดวาง layout อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงข้อพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบกายภาพ เช่น เฟอร์นิเจอร์ การเลือกใช้วัสดุตกแต่ง ไปจนถึงงานระบบประกอบอาคารต่างๆที่สำคัญ โดยกิจกรรมในระหว่างการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองค้นหาและเลือกรูปแบบสไตล์การตกแต่งภายในร้าน ที่จะสามารถตอบโจทย์ธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงสามารถพัฒนา design brief สำหรับใช้สื่อสารกับผู้ออกแบบและทีมงานที่เกี่ยวข้องได้
 

ครั้งที่ 3: วันพุธที่ 26 เม.ย. 66 เวลา 18:00-21:00 
สถานที่: ห้อง 502 คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ
หัวข้อการบรรยาย: Café Lighting Design
 
             เนื้อหาในส่วนนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของแสงสว่างสำหรับร้านกาแฟ ทั้งในส่วนของแสงสว่างเพื่อการใช้งาน เพื่อการตกแต่ง และเพื่อการส่งเสริมการถ่ายภาพสำหรับสื่อโซเชียล รวมทั้งพื้นฐานความรู้ด้านแสงสว่างและสีของแสงเพื่อการออกแบบภายในร้านกาแฟ แสงสว่างกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในร้าน แนวทางการออกแบบแสงสว่างสำหรับองค์ประกอบกายภาพภายในร้าน เช่น การจัดแสงในตู้เบเกอรี่ การจัดแสงบนโต๊ะกาแฟ การจัดแสงบริเวณ counter ชงกาแฟ เป็นต้น การแบ่งประเภทของร้านกาแฟในบริบทต่างๆ ที่ส่งผลต่อลักษณะการให้แสงสว่าง และให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้คุณลักษณะของแสงจากดวงโคมจริงที่นิยมใช้กันในร้านกาแฟทั่วไป
 

ครั้งที่ 4: วันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 66 เวลา 14:00-17:00 
สถานที่: ร้าน Brave Roasters สาขา Siam Discovery
หัวข้อการบรรยาย: Study Trip and Coffee Session
 
              Session นี้ จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของ Brand “Brave Roasters” ที่เน้นตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ specialty coffee รวมถึงพูดคุยถึงแนวความคิดตั้งต้นที่นำมาสู่การออกแบบและการจัดการพื้นที่ร้านกาแฟในแบบฉบับของ Brave Roasters โดยระหว่าง session ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมจิบกาแฟ พูดคุย พร้อมเข้าชมพื้นที่และการปฏิบัติงานจริงของ Barista ทั้งในส่วนหน้า Coffee bar และส่วนพื้นที่สนับสนุนหลังร้าน (BOH; Back of the House) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงลักษณะการใช้พื้นที่ ที่จะนำไปสู่การวางแนวทางการออกแบบพื้นที่ร้าน ที่ตอบโจทย์การใช้งานและเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
จุฬาเปิดอบรม Cafe Interior Design Workshop โอกาสสำหรับคนอยากทำร้านกาแฟ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด