ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[update] การรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลชลบุรี

[update] การรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลชลบุรี Thumb HealthServ.net
[update] การรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลชลบุรี ThumbMobile HealthServ.net

[update] คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) แจ้งผู้ป่วยที่มีนัด และต้องการรับยาทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

[update] การรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลชลบุรี HealthServ
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
ผู้ป่วยที่มีนัด และต้องการรับยาทางไปรษณีย์  ดำเนินการดังนี้
    ➡️  สแกน QR code รับยาทางไปรษณีย์ (อย่างน้อย 1 วัน ก่อนถึงวันนัด)
    ➡️  ชำระเงินค่าบริการ ผ่านทางแอปพลิเคชัน CBH PLUS  หรือชำระที่ห้องการเงิน อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี
           (จะไม่มีเจ้าหน้าที่ โทรไปแจ้งยอดค่าบริการ)
    ➡️  ตรวจสอบค่าบริการได้ ในวันที่มีนัด ตั้งแต่เวลา 20.00 น. หลังจากแพทย์จ่ายยาเสร็จแล้ว 
    ➡️  ชำระเงิน ภายใน 7 วัน (หากเกินกำหนด ยาจะถูกยกเลิกทันที)


ลิงค์ รับยาทางไปรษณีย์  และ ลิงค์ แอปพลิเคชัน CBH PLUS  ให้สแกน QR Code ในภาพ
 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด