× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลศูนย์

โรงพยาบาลประจำจังหวัดประจำภูมิภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มีจำนวนเตียงมากกว่า 500 เตียง ปัจจุบันมี 34 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โทร. 02-7524900-1, 02-3122054 (งานประกันสุขภาพ) 02-3122144 (ห้องฉุกเฉิน)

02-7524900

สมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปจำนวนเตียง 385 เตียง

02-7018132

สมุทรปราการ
โรงพยาบาลนครปฐม

โรงพยาบาลนครปฐม

โทร 03425 4150, 03425 4151, 03425 4154

034213606

นครปฐม
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โรงพยาบาลศูนย์สมุทรสาคร ( level A ) ขนาดจำนวนเตียง 602 เตียง ผู้ป่วยนอก 980,000- 1,100,00 คน / ปี ให้บริการการแพทย์ทุกด้าน ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทีมสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนบุคลากรต่างๆรวมกว่า 1,900 คน - โทร 034-429333, 034-837521

034-429333

สมุทรสาคร
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

โทร 02-528-4567 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 งาน 2.6 ตารางวา ปัจจุบันโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 515 เตียง เปิดให้บริการจริง 606 เตียง

02-5284567

นนทบุรี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โทร (035) 211-888 และ (035) 958-666 โทรสาร (035) 242-182

035-211888

พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 595 เตียง ที่อยู่คู่กับจังหวัดฉะเชิงเทรา อายุ 87 ปี ตั้งเป้าสู่อนาคต ด้วยวิสัยทัศน์ ก้าวไปเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคภายในปี 2565 ศูนย์เชี่ยวชาญ 1) สาขาทารกแรกเกิด ระดับ 2 2) สาขาหัวใจและหลอดเลือด ระดับ 3 3) สาขามะเร็ง ระดับ 3 4) สาขาอุบัติเหตุ ระดับ 3 พร้อมกับพัฒนา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อสร้างบุคลากรแพทย์ให้กับประเทศ

038-814375

ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลสุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์ อายุ 73 ปีแห่งภาคอีสานตอนล่าง ยกระดับเป็นรพ.ศูนย์ ตติยภูมิ 914 เตียง เมื่อปี 2540 ผ่านการรับรองคุณภาพ HA มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน มีบุคคลากรแพทย์ครบทุกแผนก รวมแล้วกว่า 2,700 คน พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตด้วยการเป็น Smart hospital เพิ่มศักยภาพในการบริการการแพทย์ในขั้นสูงทุกๆ ด้าน รพ.ได้กำหนดค่านิยมโดยถอดจากนามจังหวัดในภาษาอังกฤษ SURIN ออกมาได้อย่างน่าจดจำ ดังนี้ Safety ปลอดภัยได้มาตรฐาน Unity เป็นหนึ่งเดียว สามัคคี Respect ยอมรับเคารพกันและกัน Integrity ยึดมั่นในศีลธรรม จริยธรรม Network ร่วมมือกับเครือข่าย

044-511757

สุรินทร์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

โทร 045611389 859 ถนน กสิกรรม Tambon Muengtai, อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

045-611389

ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

โทร 043-009900 โรงพยาบาลขอนแก่น - เครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลขอนแก่น ได้แก่ รพ.อำเภอทุกอำเภอในขอนแก่น วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลในอ.เมือง ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด ศูนย์แพทย์และคลินิก 17 แห่ง

043-009900

ขอนแก่น
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โทร.043-518200-5 FAX. 043-511503

043-518200

ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นรพ.ศูนย์ ที่นอกจากดูแลประชาชนในพื้นที่ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ ได้แก่ สุโขทัย แพร่ น่าน แล้ว ยังเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มาตั้งแต่ปี 2541 และเป็นรพ.ที่มีความโดดเด่นด้านงานวิชาการที่มีการทำการวิจัยและเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง (ติดตามได้จากส่วนผลงานวิชาการในเว็บไซต์รพ.)

055-409999

อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หรือที่ชาวเชียงรายนิยมเรียกว่า โฮงยาไทย และที่มีคำว่าประชานุเคราะห์ต่อท้ายเนื่องจากได้รับการสนับสนุนในการจัดสร้างจากประชาชน กับประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ปี 2475 เดินหน้าสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการแพทย์ชั้นเลิศในดวงใจ แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มุ่งให้บริการสาธารณสุขทุกมิติ ทุกระดับ และร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐและประชาชน บริการสุขภาพองค์รวมทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิถึงศูนย์ความเป็นเลิศ

0-5391-0600

เชียงราย
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โทร: 076 361 234 แฟกซ์: 076 361 333

076-361234

ภูเก็ต
โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลตรัง

โทร 075-201500

075-201500

ตรัง

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)