Home : ข่าวสารสุขภาพ

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ชมรม BUERT ม.กรุงเทพ

วิทยากรจาก ศูนย์การเรียนรู้การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุทรสงคราม ศูนย์ EMPAC สพฉ.
Date: 17/06/2564 View: 403
อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ชมรม BUERT ม.กรุงเทพ  ข่าวสารสุขภาพ  Healthserv.net
ชมรม BUERT ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการ
"อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน”
 
โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์การเรียนรู้การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุทรสงคราม ศูนย์ EMPAC สพฉ.
  •  อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  •  ไม่มีพื้นฐานความรู้ก็เข้าร่วมได้
  •  ได้รับประกาศนียบัตรดิจิตอล (ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการอบรม)
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นี้
ตั้งแต่เวลา 9:30 - 16:30 น.
โดยการเรียนจะเป็นในรูปแบบออนไลน์
 
 
------------------------------------------------------------
 
[สมัครได้แล้วที่นี่]
 
สำหรับนักศึกษา/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
สำหรับประชาชนทั่วไป/อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย
 
** หมายเหตุ: ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com