Home : ข่าวสารสุขภาพ

อย. แจงน้ำส้มที่ทำขายโดยตรงกับผู้บริโภค ร้านค้าตัวเอง ไม่ต้องขออนุญาตกับ อย.

สำหรับน้ำส้มที่ผลิตบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท แล้วส่งไปขายตามร้านค้าต่างๆ ต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อน และต้องมีฉลากแสดงชื่อสินค้า สถานที่ผลิต ส่วนประกอบ รวมถึงมีเลข อย. 13 หลัก
Date: 18/06/2564 View: 208
อย. แจงน้ำส้มที่ทำขายโดยตรงกับผู้บริโภค ร้านค้าตัวเอง ไม่ต้องขออนุญาตกับ อย.  ข่าวสารสุขภาพ  Healthserv.net
อย. แจงน้ำส้มที่ผู้ผลิตทำขายและจำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภค ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตกับ อย.

แต่หากผลิตในสถานที่หนึ่งแล้วส่งไปขายตามร้านค้าต่างๆ ต้องขออนุญาตก่อน

ซึ่ง อย. ยินดีให้คำปรึกษา และพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ผลิตน้ำส้มบรรจุขวด ทั้งรายใหญ่และรายย่อยทุกราย โดยผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ อย. และผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ สสจ.
 
           นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีการขออนุญาตสถานที่ผลิตน้ำส้มนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า กรณีที่ผู้ผลิตทำขาย และจำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภค ไม่จำเป็นต้องมาขออนุญาตกับ อย. แต่ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ

           สำหรับน้ำส้มที่ผลิตบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท แล้วส่งไปขายตามร้านค้าต่างๆ ต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อน และต้องมีฉลากแสดงชื่อสินค้า สถานที่ผลิต ส่วนประกอบ รวมถึงมีเลข อย. 13 หลักที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ซึ่งผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดการยื่นคำขอจากคู่มือประชาชน ที่มีรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาต การตรวจประเมิน รวมทั้งเอกสารที่ต้องเตรียมไว้อย่างละเอียด

           ทั้งนี้ อย. ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยทุกราย สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างจังหวัด สามารถติดต่อขออนุญาตที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในที่สุด
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com