× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

Pride Clinic มุ่งเน้นตอบโจทย์คุณภาพชีวิตกลุ่มผู้มีความต้องการเฉพาะบุคคล ผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่ม LGBTQ+

article image1 - HealthServ

คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดให้บริการครอบคลุมในทุกมิติ แบบ Holistic Integrated and Personalized Care ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การประเมินสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ การตรวจสุขภาพทั้งภายนอกและภายในด้วยโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายเฉพาะบุคคล โดยแยกเป็นหมวดหมู่บริการทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ และจำเป็นเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาทิ 
 • การวินิจฉัยเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือปรับเพศสภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Gender dysphoria) 
 • การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเพศสภาพ (Hormone therapy) 
 • ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ (Masculinizing / Feminizing procedures)  
 • การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Gender-affirming surgery) 
 • การฝึกพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นเพศหญิง (Voice feminizing therapy) และการผ่าตัดกล่องเสียง (Voice feminizing surgery)
 • การดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ความงามและรูปร่าง (Aesthetic and skin)
 • การออกแบบโปรแกรมสุขภาพแบบจำเพาะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Check-up program for unisex) ในทุกช่วงวัย
 
 
article image2 - HealthServ

การบริการของเรา

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างครอบคลุม ดังนี้

1. การวินิจฉัยเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือปรับเพศสภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Gender dysphoria) 

2. การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเพศสภาพ (Hormone therapy) 
 • ให้บริการประเมินและตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการเริ่มใช้ฮอร์โมน รวมถึงมีการติดตามผลของการใช้ฮอร์โมนอย่างสม่ำเสมอ ในแง่ของประสิทธิผลและผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนทุกรูปแบบ
 • ให้บริการฮอร์โมนบำบัดเพื่อการข้ามเพศ (Gender-affirming hormone therapy) ทั้งรูปแบบฉีด กินและใช้ภายนอก 
3. ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ (Masculinizing / Feminizing procedures)

ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพจากชายเป็นหญิง (Masculinizing procedure)
 • ตกแต่งรูปหน้าและปรับรูปหน้า (Facial care) ได้แก่ ยกกระชับและลดไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอ (Facetite/Necktite) เสริมจมูก เสริมคาง เพิ่มความโดดเด่นของโหนกแก้ม แนวกราม คิ้ว ตัดถุงใต้ตา
 • บำรุงรักษาผิวพรรณและความงาม ฟื้นฟูสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่ ฉีดสารเติมเต็ม (Filler)   แก้ร่องใต้ตา แก้มตอบ ปรับรูปคาง โหนกแก้ม ฉีดไขมัน เลเซอร์ผิวพรรณและความงาม ฉีดลดริ้วรอย และความมันบนใบหน้า ยกกระชับกรอบหน้า (Lifting) ด้วย Ulthera, Thermage
 • ตกแต่งและปรับรูปร่าง (Body care) อาทิ ลดขนาดหน้าอก  ดูดไขมันเฉพาะจุดเพื่อความชัดเจนของ มัดกล้ามเนื้อ กระชับสัดส่วน ลดต้นแขน ต้นขา เอว ด้วยเครื่องมือ Cool sculpting + X wave, Exilisกระชับผิวหนัง ลดเซลลูไลท์ ด้วย Thermage FLX Body approved for temporary cellulite reduction การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ เป็นต้น
ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพจากหญิงเป็นชาย (Feminizing procedure)
 • ตกแต่งรูปหน้าและปรับรูปหน้า (Facial care) ได้แก่ ยกกระชับและลดไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอ (Facetite/Necktite) เป็นต้น
 • บำรุงรักษาผิวพรรณและความงาม ฟื้นฟูสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่ ฉีดสารเติมเต็ม (Filler)  แก้ร่องใต้ตา แก้มตอบ ปรับรูปคาง ริมฝีปาก (Lip refullness) ยกกระชับกรอบหน้า (Lifting) ด้วย Ulthera, Thermage เป็นต้น
 • ตกแต่งและปรับรูปร่าง (Body care) อาทิ  ลดขนาดหน้าอก ยกกระชับสะโพก ยกกระชับแขน ยกกระชับต้นขา ยกกระชับหน้าอก ลดเหงื่อรักแร้ (Axilar hyperhydrosis) เป็นต้น
4. การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Gender-affirming surgery) 

5. การฝึกพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นเพศหญิง (Voice feminizing therapy) และการผ่าตัดกล่องเสียง (Voice feminizing surgery)

6. การดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ความงามและรูปร่าง (Aesthetic and skin)

7. การออกแบบโปรแกรมสุขภาพแบบจำเพาะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Check-up program for unisex) ในทุกช่วงวัย
 
 
article image3 - HealthServ

คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

กระบวนการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเพศเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนอย่างมาก จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญการและมีประสบการณ์สูงเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อ แผลมีขนาดเล็กทำให้ลดระยะเวลาการพักฟื้น ได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ต้องใช้ทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพหลากหลายสาขา ได้แก่
 
คณะแพทย์ประกอบด้วย
 • แพทย์อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมผู้ชำนาญการด้าน hormone therapy ได้แก่ นพ.สิระ       กอไพศาล
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ได้แก่ รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์ ผศ. พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ, นพ. พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย, นพ. เกริกวิทย์ วิสิฐสกุลชัย
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านศัลยกรรมความงาม ได้แก่ รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์, ผศ. พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ, นพ. พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย, นพ. เกริกวิทย์ วิสิฐสกุลชัย
 • แพทย์นรีเวช ได้แก่ นพ.ฉันทวัฒน์ เชนะกุล
 • จิตแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.กวี สุวรรณกิจ และ นพ.สเปญ อุ่นอนงค์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูก ได้แก่ พญ. เปรมสุดา สมบุญธรรม
 • ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่ นพ.ณวรา ดุสิตานนท์ 
 • อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ได้แก่ นพ.เอกชัย สิงหติราช, ผศ.นพ.อัษฎา วิภากุล, นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์,                  นพ.อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์ 
 • กุมารแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมผู้ชำนาญการด้าน hormone therapy ได้แก่ พญ.อนุตรา               โพธิกำจร

บุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย
 • พยาบาล
 • เภสัชกร
 • นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ
 • นักกายภาพบำบัด/นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสนับสนุนบริการ ที่ผ่านการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ
 

การดูแลหลังการผ่าตัด

เรามีหอผู้ป่วยในเฉพาะทางในการดูแลหลังการผ่าตัดและมีทีมพยาบาลผู้มีความรู้ ความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศโดยเฉพาะ
 

การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถทำการนัดตรวจสุขภาพออนไลน์ได้ที่หน้านัดหมายแพทย์ โดยระบุโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ท่านต้องการ และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง ดังนี้
ส่งคำถามมาที่หน้าติดต่อสอบถาม หรือกรุณาติดต่อศูนย์ Pride clinic ที่ prideclinic@bumrungrad.com 
เบอร์โทรศัพท์: 06-3221 0957 เวลา 8.00 – 20.00 น. และ 02-066 8888 และ 1378 เวลา 08.00 – 20.00 น. 
สถานที่: อาคาร A (อาคารคลินิก) ชั้น 16, เคาน์เตอร์ A (16A)
 
article image4 - HealthServ
 คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
 คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
 คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
 คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
 คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 คลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง