ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อัตราค่าบริการทางทันตกรรม สถาบันทันตกรรม

อัตราค่าบริการทางทันตกรรม สถาบันทันตกรรม Thumb HealthServ.net
อัตราค่าบริการทางทันตกรรม สถาบันทันตกรรม ThumbMobile HealthServ.net

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดอัตราค่าบริการทันตกรรมรายการต่างๆ และค่าบริการคลินิก (ในเวลาราชการ) ค่าบริการคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) และอัตราที่เบิกได้ ไว้ชัดเจน ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถวางแผนการรับบริการล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-1505787 พร้อมเบอร์ต่อด้านต่างๆ ได้แก่
สอบถามข้อมูลบริการ ต่อ 11203,11204
ติดต่อนัดคลินิกในเวลาราชการ ต่อ 11502,11503
ติดต่อนัดคลินิกนอกเวลาราชการ ต่อ 11211,11212
ติดต่อนอกเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น. ต่อ 11502,11503
เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. ต่อ 11502,11503

อัตราค่าบริการทางทันตกรรม สถาบันทันตกรรม HealthServ

สถาบันทันตกรรม แจ้งวัน-เวลาเปิดจองคิว 
คลินิกทันตกรรรมทั่วไปในเวลาราชการ (OPD) 
ทางระบบโทรศัพท์ 
ติดต่อนัดได้วันที่ 11 และ 15 สิงหาคม 2565
 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. 
(วันเปิดระบบจองคิวไม่ใช่วันรับบริการ)


+++++

สามารถดูข้อมูลได้ที่

Website  www.dentistry.go.th 

Facebook สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
อัตราค่าบริการทางทันตกรรม สถาบันทันตกรรม HealthServ
อัตราค่าบริการทางทันตกรรม สถาบันทันตกรรม HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด