ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ถึงจะผ่าน ป.ป.ส. แต่ยังปลูกกัญชาไม่ได้ ต้องรออีก 120 วันหลังประกาศราชกิจจาฯ - เลขาธิการ ป.ป.ส.

ถึงจะผ่าน ป.ป.ส. แต่ยังปลูกกัญชาไม่ได้ ต้องรออีก 120 วันหลังประกาศราชกิจจาฯ - เลขาธิการ ป.ป.ส. Thumb HealthServ.net
ถึงจะผ่าน ป.ป.ส. แต่ยังปลูกกัญชาไม่ได้ ต้องรออีก 120 วันหลังประกาศราชกิจจาฯ - เลขาธิการ ป.ป.ส. ThumbMobile HealthServ.net

เลขาธิการป.ป.ส.เปิดเผยชัดเจน ตอบชัดๆ ว่าปลูกกัญชาตอนนี้ได้หรือไม่ ผิดกฏหมายหรือไม่ แม้ว่า ป.ป.ส.จะมีมติเห็นชอบให้ผ่านร่าง พรบ กัญชาแล้วก็ตาม และถ้ายังผิด คำถามคือทำไม

ถึงจะผ่าน ป.ป.ส. แต่ยังปลูกกัญชาไม่ได้ ต้องรออีก 120 วันหลังประกาศราชกิจจาฯ - เลขาธิการ ป.ป.ส. HealthServ

ความเป็นมา จากการที่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่เมื่อเดือน ธันวาคม 2564 เสมือนเป็นการประกาศว่าได้ปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดแล้ว จึงมีประชาชนปลูกกัญชา แต่ผลคือถูกจับกุมโดย ป.ป.ส. ทั้งนี้เกิดจากความเห็น 2 ฝ่ายระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ ปปส ในการมองข้อกฏหมายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมองว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ปลดล็อคไปแล้ว การจะไปจับคนปลูกกัญชาตามบ้านเพื่อใช้เป็นยาไม่ได้  ด้าน ปปส. สำนักนายก มองว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ประกาศใช้ มันไม่ "สะเด็ดน้ำ" ในประเด็นของกัญชา มันยังคงความเป็นยาเสพติดอยู่  หากต้องการให้กัญชาพ้นยาเสพติดจริง จะต้องดำเนินการอีกหลายประการ  จึงเป็นที่มาที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาหนึ่งฉบับ  สาระสำคัญคือเพื่อ "ถอดชื่อกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ในประมวลกฎหมายยาเสพติด จึงจะได้ปลดล็อคโดยสมบูรณ์ 
 

คำถามคือ นั่นคือการปลดล็อกที่แท้ จริงหรือไม่ 
 

ผู้ที่จะให้คำตอบได้ชัดเจนที่สุดต่อกรณีนี้ คือ ผู้มีหน้าที่โดยตรงแห่งสำนักงานป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. 
 

ทำความเข้าใจปัญหา


นายวิชัย ได้ชี้แจงทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นถึงที่มาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นว่า เป็นปัญหาจากมุมมองที่ต่างกันเป็น 2 ความเห็น

ความเห็นแรก จากฝั่งสาธารณสุข ที่เห็นว่า ในเมื่อไม่มีชื่อ "กัญชา" ในประมวลกฎหมายยาเสพติด แล้ว  ขณะที่อีกฝ่าย คือ ป.ป.ส  มีความเห็นว่า เนื่องจากกฏหมายยังใช้ประกาศเดิมอยู่

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงยกร่างประกาศขึ้นมา เพื่อที่จะรองรับยาเสพติดประเภท 5 
 
ในสาระสำคัญของประกาศฉบับที่ 5 ที่นำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการป.ป.ส. ระบุว่า ยาเสพติดประเภท 5 มี 3 ตัว ได้แก่ หนึ่ง พืชฝิ่น สองเห็ดขี้ควาย และ สามคือสารสกัดจากกัญชา ที่มีค่า THC ไม่เกิน 0.2%
 
จะเห็นว่าตัวที่สาม จะควบคุมเฉพาะที่เป็นสารสกัดจากกัญชา แต่ตัวกัญชาเองไม่ติดกฎหมาย (ตามประกาศที่ผ่านมติ) 
 
ในประเด็นนี้ ทุกหน่วยมีความเห็นตรงกันว่า "เห็นด้วย" ที่จะให้เอากัญชาไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย เห็นด้วยที่จะเอาไปใช้ในการศึกษาวิจัยและการที่จะทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจ 
 
"อันนี้เป็นเรื่องที่ ป.ป.ส. เห็นด้วยมาตั้งแต่เราร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตั้งแต่ปี 57 ที่ไม่ใส่ กัญชา และ กระท่อม ลงไป เพราะเผื่อในอนาคต คิดเผื่อไว้ตั้งแต่สมัย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ที่ให้ป.ป.ส.ยกร่าง เพื่อเปิดทางในอนาคตที่จะไม่ใช่ใส่ชื่อ "กัญชา" ลงไป"
 
แต่ไม่ได้หมายความว่า กัญชา ไม่ผิด
 
เพราะมันอยู่ที่ประกาศ
 
 

ถาม : สรุปแล้วก็คือประมวลกฎหมายยาเสพติดถอดชื่อกัญชาออกแล้วก็จริง แต่ต้องตามไปแก้กฎหมายในระดับกฎหมายลูก กฏหมายในระดับกฎหมายประกอบ อย่างเช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุขอีก ให้มันสะเด็ดน้ำให้มันสมบูรณ์แบบจริงๆ ถูกต้องไหมครับ
 
 
ถูกต้องครับ ในประกาศนั้นมีบอกว่ามีตัวไหนบ้าง ก็มีแค่นั้นในแต่ละประเภท อันนี้เข้าใจตรงกันก่อน


 
 
ถาม : ในเมื่อธันวาคม 64 ประกาศบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดไปแล้ว แต่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ออกประกาศ ซึ่งเป็นกฎหมายลูก กฎหมายประกอบเพื่อขยายความ มันจึงประดักประเดิดมันถึงไม่สะเด็ดน้ำ จึงเป็นที่มาที่กระทรวงสาธารณสุขยกร่างประกาศ มาส่งเข้าบอร์ดของป.ป.ส. เพื่อให้ชัดเจน ดังนั้นที่ยังควบคุมก็คือ ฝิ่น เห็ดขี้ควาย และสารสกัดจากกัญชา ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่สารสกัดกัญชา อย่างเช่น ราก ต้น ดอก ใบ เหล่านี้ไม่ควบคุมและไม่เป็นยาเสพติดแล้ว ถูกต้องไหมครับ
 
 
คือถ้ามีในประกาศ มันก็จะไม่ผิดเลย 
 
ในที่ประชุมคุยกัน เห็นด้วยกับการที่จะให้ใช้กับผู้ป่วย ใช้ศึกษาวิจัยและเป็นพืชเศรษฐกิจ เราไม่ขัดข้อง ด้านกระทรวงต่างประเทศบอกว่า ถ้าเรามีหลักการที่จะควบคุม ก็ไม่น่าจะผิดอนุสัญญาที่เราทำไว้  มันก็ตรงกันหมด 

ดังนั้น ป.ป.ส. ก็บอกว่า มันต้องมีกฎหมายอีกตัวหนึ่ง เข้ามาควบคุมการใช้ ไม่ใช่ว่าจะใช้โดยเสรี หรือว่าเด็กจะใช้ได้ หรือจะเสพ ทุกที่ทุกทาง มันต้องมีตัวควบคุม เหมือนบุหรี่ ที่ไม่ผิดกฏหมาย แต่ควบคุมไม่ให้ขายให้เด็ก หรือไม่ให้สูบในอาคารสถานที่ ลักษณะคล้ายกัน
 
กระทรวงสาธารณสุข ได้บอกว่าจะได้ยกร่าง พรบ.กัญชากัญชง เข้ามาควบคุมอีกที เพื่อที่จะกำหนดกฏเกณฑ์ลงไป และอาจจะมี พรรคการเมืองอื่น หรือว่าประชาชนก็ได้ อาจจะยกร่างเอาไปประกบ เพื่อที่จะเสนอ ครม. เพื่อพิจารณากันต่อไป 
 
ตอนนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกร่างขึ้นมาแล้ว ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีการเหลื่อมกันหรือขาดช่วง เพราะถ้าประกาศใช้ไป แต่กฏหมายที่ควบคุมยังไม่ออก จะเกิดช่องว่าง จะมีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเห็นว่าให้ยืดออกไปอีก 120 วัน ถึงจะมีผลใช้บังคับ
 
เพราะว่าในประกาศหลังจากผ่าน คกก.ป.ป.ส.ไปแล้ว รมว.กระทรวงสาธารณสุข จะต้องลงนามประกาศ แล้วเสนอนายกฯ เพื่อประกาศในราชกิจจาฯ  และหลังจากประกาศในราชกิจจาฯ ไปแล้ว 120 วัน จึงมีผลบังคับใช้ 
 

ซึ่ง ป.ป.ส.เห็นว่า หากเป็นไปตามแผนนี้ ก็โอเคที่จะให้ประกาศตัวนี้ผ่าน
 


 
 
ถาม : สรุปอีกครั้ง ว่า แม้ว่าประกาศที่ผ่านจากบอร์ด ป.ป.ส. แล้ว และ คุณอนุทิน รมว.สาธารณสุข จะลงนามแล้วก็ตาม  ก็ไม่ได้หมายความว่า "ชาวบ้านจะปลูกกัญชาได้" จริงหรือไม่
 

ต้องรออีก 120 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว 
 


 

ถาม : คำถามก็คือแน่ใจหรือไม่ว่าร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงที่จะออกมา เพื่อจัดระเบียบการใช้การปลูกต้นกัญชา จะเสร็จทัน 120 วัน
 
 
ในที่ประชุมก็คำนวณว่า น่าจะอยู่ในระยะเวลาประมาณนี้  แต่เดิมเสนอไปว่า 90 วัน แต่ที่ประชุมว่า 90 วัน ไม่ทันแน่ มีคณะกรรมการเสนอว่า 120 วัน จึงตกลงกันที่ 120 วัน (เป็นช่วงเวลาที่จะผ่านสองสภาได้เลย) 
 
แต่ถ้า 120 วันไม่ทัน สามารถประกาศเลื่อนบังคับใช้ไปได้อีก 
 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยู่ที่ขั้นตอนหรือกระบวนการที่จะทำให้เร็วช้า ในการพิจารณา แต่เชื่อว่าประมาณ 120 วันน่าจะทัน 
 
 
 
 
 

ถาม : สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงที่จะออกมาเพื่อจัดการปลูก การใช้กัญชา จะเปิดกว้างแค่ไหน ชาวบ้านปลูกกัญชาในบ้านได้แล้วใช่ไหมหรืออย่างไร
 
ผมก็ไม่เห็นรายละเอียดในตัวที่กระทรวงสาธารณสุขร่าง แต่ในภาพรวมคือไม่ได้ปลูก ไม่ได้ใช้โดยเสรี ต้องมีการขอจดแจ้ง บางเรื่องอาจไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องจดแจ้ง ส่วนขั้นตอนเป็นอย่างไร กระทรวงสาธารณสุขจะไปกำหนดในรายละเอียด 

ตัวกัญชาเอง ไม่เป็นยาเสพติดแล้ว ในประกาศตัวนี้ มีแต่สารเท่านั้น แต่ว่าอยู่ที่กฏหมายควบคุมที่จะออกมา
 
 

ถาม : ดังนั้นวันนี้ ถ้าปลูก ตำรวจจับ
 
ตอนนี้มันยังผิดกฎหมายอยู่ เพราะว่าประกาศตัวนี้ ยังไม่มีผลใช้บังคับ
 


 

คำถาม : ถ้านโยบายของรัฐมันชัดเจน และทุกหน่วยงานของรัฐเห็นตรงกัน ในการแก้กฏหมายหรือยกเครื่องกฏหมายยาเสพติด ทำไมไม่ทำให้เสร็จในคราวเดียว ให้อยู่ในกฏหมายฉบับเดียว จะได้จบกันไป ทำไมต้องมีกฎหมายขยายกฎหมาย 
 

ในขั้นตอนของการการบังคับใช้ หรือขั้นตอนวิธีปฏิบัติ จะมาเขียนในประกาศทีเดียวไม่ได้ เพราะเนื้อหามันเยอะ  อันที่สอง มันเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จะให้ใช้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อรักษาผู้ป่วยกับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า เรา (ป.ป.ส.) ได้ดำเนินการเร่งด่วน และต้องรีบทำออกมา เพราะกระทรวงสาธารณสุขเอง ได้ร่างพรบ.ควบคุมมาเรียบร้อยแล้ว วันนี้จะจัดส่งร่างถึงท่านวิษณุ (เครืองาม)


 
 
ถาม : ส่วนข้อกังวลเรื่องว่าจะขัดอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษของสหประชาชาติ ถ้าออกกฏหมายลูกเพื่อมาประกอบตรงนี้ มันก็จะสามารถอธิบายได้ และจะไม่ถูกแบน ใช่ไหม
 

ถูกต้องครับ ตัวแทนของกระทรวงต่างประเทศบอกว่า ถ้าเป็นลักษณะนี้คือหนึ่งเราประกาศปลดล็อคจริงแต่ดีเลย์ไปอีก 120 วัน เพื่อที่จะมีการควบคุม มันก็จะเป็นไปตามอนุสัญญา ว่าในการที่จะไปใช้ในการทางการแพทย์ ทางเศรษฐกิจ มันจะต้องมีการควบคุม 
 
 
 

อย่าพึ่งปลูกใจเย็นๆ สายเขียวทั้งหลายที่จะปลูกกัญชา

 

ถอดความจากรายการ
เบื้องหลัง "ลุงตู่" ทุบโต๊ะ กัญชาต้องจบ
เจาะลึกทั่วไทย (26 ม.ค. 65)
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด