News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ความต่างการรักษาแบบ OPD และ HI HealthServ.net
ความต่างการรักษาแบบ OPD และ HI HealthServ.net

สปสช. ให้คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 ไว้ว่า
• หากไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย รักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ไอ ดื่มน้ำมากๆ และกักตัวอยู่ที่บ้าน 10 วัน ตามแนวทางใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
• แต่หากต้องการรักษาตามแนวทางเจอ แจก จบ ของ สธ. สามารถไปสถานพยาบาลตามสิทธิ-ใกล้บ้านได้ แนะนำโทร.นัดหมายก่อน

 
หากผู้ป่วย ยืนยันต้องการลงทะเบียนรักษาที่บ้าน (Home Isolation)
 
 1. ลงทะเบียนที่ crmsup.nhso.go.th/#TicketHI หรือ
 2. ไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
 
***กรณีลงทะเบียนเกิน 6 ชั่วโมง แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถานพยาบาล แนะนำไปสถานพยาบาลตามสิทธิ-ใกล้บ้าน (โทร.นัดหมายก่อน) เพื่อรับบริการผู้ป่วยนอกตามแนวทางเจอ แจก จบ ของกระทรวงสาธารณสุข
ความต่างการรักษาแบบ OPD และ HI HealthServ
 


ความต่างการรักษาแบบ OPD และ HI


OP with self Isolation
ประเภทการรักษา: OPD
กิจกรรมการรักษา
 • แยกกักตัวที่บ้าน
 • จ่ายยาตามอาการ
 • โทรติดตามอาการ (เมื่อครบ 48 ชั่วโมง)
 • อุปกรณ์ตรวจประเมิน
 • ระบบส่งต่อเมื่ออาการแย่ลง
 • บริการอื่นๆ (อาหาร)


Home Isolation
ประเภทการรักษา: IPD
กิจกรรมการรักษา
 • แยกกักตัวที่บ้าน
 • จ่ายยาตามอาการ
 • โทรติดตามอาการ (ทุกวัน)
 • อุปกรณ์ตรวจประเมิน
 • ระบบส่งต่อเมื่ออาการแย่ลง
 • บริการอื่น ฯ (อาหาร)
 

สิทธิการรักษาแบบต่างๆ 3 สิทธิ


- สิทธิบัตรทอง รักษาทุกที่ตามนโยบายยกระดับบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการในระบบบริการปฐมภูมิที่ใหนก็ได้ทั่วประเทศ โดยที่หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวมาเหมือนในอดีต แนะนำติดต่อคลินิก / ศูนย์ฯ/รพ.ตามสิทธิ
 
- สิทธิประกันสังคม ไปโรงพยาบาลตามสิทธิหรือโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเลือกไว้ สอบถามเพิ่มเดิม สายด่วน 1506
 
- สิทธิข้าราชการ ไปโรงพยาบาลรัฐหรือสถานพยาบาลภาครัฐได้ทุกแห่ง

ความต่างการรักษาแบบ OPD และ HI HealthServ
 ความต่างการรักษาแบบ OPD และ HI
 ความต่างการรักษาแบบ OPD และ HI
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง