ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ขั้นตอนการรับบริการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ขั้นตอนการรับบริการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ Thumb HealthServ.net
ขั้นตอนการรับบริการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ThumbMobile HealthServ.net

ขั้นตอนการรับบริการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ขั้นตอน 1.ยื่นบัตรประชาชนที่ห้องบัตร เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา และส่งตรวจ 2.ชั่งน้ำหนัก และวัดความดัน 3.ติดต่อพยาบาลที่เคาร์เตอร์พยาบาลเพื่อซักประวัติ 4.รอพบแพทย์ 5.เมื่อพบแพทย์เสร็จแล้ว ติดต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจ 6.ติดต่อห้องรับเงิน เพื่อชำระเงิน 7.ยื่นใบนำทาง และใบเสร็จที่ห้องยา ช่อง 11 เพื่อตรวจสอบยา 7.รอเรียกชื่อเพื่อรับยา 8.แสดงบัตรประชาชนเพื่อรับยา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด