ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

งานเดิน–วิ่ง มหิดล ศาลายา MUGR FUND RUN 2023 60th anniversary

งานเดิน–วิ่ง มหิดล ศาลายา MUGR FUND RUN 2023 60th anniversary Thumb HealthServ.net
งานเดิน–วิ่ง มหิดล ศาลายา MUGR FUND RUN 2023 60th anniversary ThumbMobile HealthServ.net

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการจัดงานเดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพส่งท้ายปี “MUGR FUND RUN 2023 60th anniversary” ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Mini Marathon (10 km.) และ Fun Run (5 km.)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัด โครงการ “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ” ภายใต้ชื่อ “MUGR FUND RUN 2023 60th anniversary” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 


 
จัดการแข่งขันในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


 
 

"รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล"

 

วัตถุประสงค์
 
  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและศักยภาพสูง ให้ได้เข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในมหาวิทยาลัยมหิดล และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่
  4. เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 60 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
งานเดิน–วิ่ง มหิดล ศาลายา MUGR FUND RUN 2023 60th anniversary HealthServ

 
 
ประเภทการแข่งขัน
 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Mini Marathon (10 km.) และ Fun Run (5 km.) 
 
อันดับ 1 ของระยะทาง 10 กม. Overall (ชาย 1 รางวัล / หญิง 1 รางวัล)
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
Mini Marathon (10 km.)
เวลาปล่อยตัว : 05.45 น.
รางวัล (Reward) อันดับ 1 – 3 ของแต่ละรุ่นอายุ ชาย-หญิง ได้รับถ้วยรางวัล และ เหรียญที่ระลึก
เพศชาย-หญิง
 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (เกิดหลังปี ค.ศ.2003)
 รุ่นอายุ 20 – 29 ปี (เกิดระหว่างปี ค.ศ.1994 - ค.ศ.2003)
 รุ่นอายุ 30 – 39 ปี (เกิดระหว่างปี ค.ศ.1984 - ค.ศ.1993)
 รุ่นอายุ 40 – 49 ปี (เกิดระหว่างปี ค.ศ.1974 - ค.ศ.1983)
 รุ่นอายุ 50 – 59 ปี (เกิดระหว่างปี ค.ศ.1964 - ค.ศ.1973)
 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนปี ค.ศ.1963)
 
 
Fun Run (5 km.)
เวลาปล่อยตัว : 05.50 น.
รับเหรียญที่ระลึก


 
ผู้สมัครแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
  •  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Student): สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดล “ทุกระดับ”
  • ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Graduate Alumni): สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก เท่านั้น
  • บุคคลทั่วไป (General)
  • VIP: สำหรับผู้ที่สนใจรับสิทธิต่าง ๆ สำหรับ VIP
 
** สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล จะได้รับส่วนลด 50 บาท โดยสิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และการสมัครแบบ VIP จะไม่ได้รับส่วนลด **
 
 
กำหนดการ
 
05.25 น.กล่าวนำรายงานกิจกรรมโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือ ผู้แทน
 
05.30 น.พิธีเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ผู้แทน
 
05.35 น.กิจกรรม Aerobic dance โดย ตัวแทนผู้นำออกกำลังกาย จากสภาและองค์การนักศึกษา
 
05.45 น.ปล่อยตัวระยะทาง 10 กิโลเมตร
 
05.50 น.ปล่อยตัวระยะทาง 5 กิโลเมตร
 
06.30 – 06.50 น.รายงานตัวรับรางวัล สำหรับผู้ที่ชนะลำดับที่ 1-3 ของทุกประเภทการแข่งขัน
 
07.00 – 07.40 น.พิธีมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะลำดับที่ 1-3 ของทุกประเภทการแข่งขัน
 
08.00 น.คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องถ่ายภาพร่วมกัน
 
08.30 น.เสร็จสิ้นกิจกรรม
 
***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
งานเดิน–วิ่ง มหิดล ศาลายา MUGR FUND RUN 2023 60th anniversary HealthServ

งานเดิน–วิ่ง มหิดล ศาลายา MUGR FUND RUN 2023 60th anniversary HealthServ
งานเดิน–วิ่ง มหิดล ศาลายา MUGR FUND RUN 2023 60th anniversary HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด