ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ HealthServ.net
โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ ThumbMobile HealthServ.net

10 มกราคม 2566 โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ เป็นวันแรก

โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ HealthServ
คลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ (Geriatric clinic) ให้บริการประกอบด้วย สหสาขา เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรศาสตร์ ทันตกรรม กายภาพบำบัด ตรวจสุขภาพ ฝึกการบริหารเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ ตรวจสุขภาพฟัน จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการทุกวันอังคาร 8-16.30 น. 
สอบถามโทร. 033-051700 (เวลาราชการ)

โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ HealthServ
โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ HealthServ
โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด