ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิประโยชน์ทันตกรรม บัตรทอง 30 บาท ทำฟันไม่เสียตัง บัตรปชช.ใบเดียว

สิทธิประโยชน์ทันตกรรม บัตรทอง 30 บาท ทำฟันไม่เสียตัง บัตรปชช.ใบเดียว HealthServ.net
สิทธิประโยชน์ทันตกรรม บัตรทอง 30 บาท ทำฟันไม่เสียตัง บัตรปชช.ใบเดียว ThumbMobile HealthServ.net

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก-ทันตกรรม สามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลประจำตามสิทธิได้แล้ว เพียงแสดงบัตรประชาชน หากอาการป่วยเกินศักยภาพการรักษาของหน่วยบริการตามสิทธิ จะมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมต่อไป

สิทธิประโยชน์ทันตกรรม บัตรทอง 30 บาท ทำฟันไม่เสียตัง บัตรปชช.ใบเดียว HealthServ
 

รายการสิทธิประโยชน์ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

 
 • ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัด และทำความสะอาดฟัน
 • การทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กกลุ่มเสี่ยงอายุ 9 เดือน – 5 ปี
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่ (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี)
 • เคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวรซี่ที่ 6, 7, 4, 5 (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี)
 • ตรวจสุขภาพช่องปาก คัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากและมะเร็งช่องปาก (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อายุ 25-59 ปี)
 • ตัดชิ้นเนื้อบริเวณรอยโรค (Biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยา (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อายุ 25-59 ปี)
 
 
 

รายการสิทธิประโยชน์ทันตกรรมรักษา

 
 • ถอนฟัน
 • อุดฟัน อุดคอฟัน
 • ขูดหินปูน การเกลาฟันหรือเกลารากฟัน (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา)
 • รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม (รากฟันน้ำนม)
 • ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
 • ผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์)
 • รักษาโรคปริทันต์อักเสบ
 
 
 

รายการสิทธิประโยชน์ทันตกรรมฟื้นฟู

 
 • ฟันปลอมฐานพลาสติก ทั้งแบบซี่ถอดได้และแบบทั้งปากถอดได้
 • ใส่รากฟันเทียมทุกกลุ่มอายุที่มีปัญหาการใส่ฟันเทียมทั้งปากแล้วฟันเทียมหลวมไม่แน่น ไม่กระชับหรือไม่สามารถใส่ฟันเทียมได้ ที่ทันตแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า จำเป็นต้องได้รับการใส่รากฟันเทียม
 • จัดฟันในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือปากแหว่งเพดานโหว่ (ตามดุลพินิจของทันตแพทย์)


 

อะไรบ้างที่บัตรทองไม่คุ้มครอง

 • การเตรียมช่องปากเพื่อการจัดฟัน
 • กรณีขออุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด  
 • หากวัตถุประสงค์ต้องการทำเพื่อการจัดฟันถือว่าเกินความจำเป็น ไม่มีข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์เพื่อการรักษาสิทธิประโยชน์ทันตกรรม บัตรทอง 30 บาท ทำฟันไม่เสียตัง บัตรปชช.ใบเดียว HealthServ
สิทธิประโยชน์ทันตกรรม บัตรทอง 30 บาท ทำฟันไม่เสียตัง บัตรปชช.ใบเดียว HealthServ
สิทธิประโยชน์ทันตกรรม บัตรทอง 30 บาท ทำฟันไม่เสียตัง บัตรปชช.ใบเดียว HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด