ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรคไตจากเบาหวาน

ผู้ที่เป็นเบาหวานมานานหลายปี จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะหลอดเลือดทั่วร่างกายจะแข็งและหนา ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายลดลง ถ้าควบคุมเบาหวานไม่ดี ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จะเกิดเร็วกว่าปกติ โดยเฉลี่ยโรคไตมักจะเกิดตามหลังโรคเบาหวานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

โรคไตวาย มี 2 แบบคือ
 
ไตวายเฉียบพลัน
 
ไตเสื่อมอย่างรวดเร็ว   ภายในเวลาเป็นวัน  หรือสับดาห์     มักมีอาการมากกว่าแบบเรื้อรัง    อัตราการเสียชีวิตสูง   ถ้าพ้นอันตราย ไตมักจะเป็นปกติได้
 
โรคไตวายเรื้อรัง
 
เนื้อไตถูกทำลายอย่างถาวร   ทำให้ไตค่อย ๆ ฝ่อเล็กลง     แม้อาการจะสงบ  แต่ไตจะค่อย ๆ เสื่อม     และเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในที่สุด
 
สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง
 
ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคไต เข้าสู่โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  มีสาเหตุจาก

อันดับหนึ่ง   โรคเบาหวาน
อันดับสอง   ความดันโลหิตสูง  และ โรคหลอดเลือดฝอยไตอักเสบ  เช่น  โรค เอส- แอล – อี
สาเหตุอื่น ๆ  ได้แก่
-   โรคนิ่วในไต
-  โรคไตอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อ
-   โรคเก๊าส์
-   โรคไตจากการกินยาแก้ปวดต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ 
-   โรคถุงน้ำในไตที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
 
สาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้   มักทำให้เกิดโรคกับไตทั้ง 2 ข้างพร้อม ๆ กัน
 
ข้อเขียนโดย ศจ.พญ.ลีนา    องอาจยุทธ   
สาขาวิชาวักกะวิทยา   
ภาควิชาอายุรศาสตร์   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
นายกสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด