Home : ความรู้สุขภาพ

หนังสือ 108 ปัญหาของคนนอนกรน

เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับจากการอุดกั้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ สาเหตุ รวมไปจนถึงวิธีตรวจวินิจฉัยและแนวทางการรักษา
Date: 17/11/2563 View: 845
จัดทำโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
มูลนิธิโรคนอนกรนและการนอนหลับผิดปกติ

คำนำ
“อาการนอนกรน” เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักอย่างดีแต่มีเพียงน้อยรายที่จะรู้ว่า เสียงกรนนั้นเป็นอาจจะเป็นอาการนำ ของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เนื่องจากภาวะนี้ยังเป็นเรื่องใหม่สำ หรับสังคมไทยประชาชนส่วนใหญ่จึงอาจจะไม่ รู้จักห รือ รู้จักโ รคดังกล่าวแต่เพียงผิวเผิน ทำ ให้คนนอนกรนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงละเลยที่จะเข้ารับการตรวจรักษา ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดตามมา นอกจากนี้ยังมีคนนอนกรนหลายรายที่พอจะทราบถึงความสำคัญแต่ยังมีความสับสนไม่เข้าใจถึงวิธีการตรวจ รวมไปจนถึงแนวทางในการรักษา คู่มือฉบับนี้จึงมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำ คัญ สาเหตุรวมไปจนถึงวิธีตรววินิจฉัยและแนวทางการรักษา


Download (pdf)
 
 
หนังสือ 108 ปัญหาของคนนอนกรน optional image:5fb34fada452e size:900x350
 บทนำ
เมื่อพูดถึงอาการนอนกรน คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก อาการนอนกรนเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากจนอาจจะกล่าวได้ว่า ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยได้ยินเสียงกรนจากคนใกล้ชิด ดังนั้นใครก็ตามเมื่อได้ยินเสียงดังกล่าวแม้จะไม่ได้เห็นต้นเสียง ก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเป็น “เสียงกรน” และคิดต่อไปโดยทันทีว่าเจ้าของเสียงกำลังหลับสนิท คนส่วนใหญ่เห็นเป็นเรื่องปกติเพราะพบได้บ่อยมากและกลับเห็นเป็นเรื่องตลกขบขัน นำ มาล้อเลียนกันในตอนเช้า แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าเสียงกรนเหล่านี้ จริงๆเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าของเสียง ที่เรียกร้องให้คนใกล้ชิดหรือผู้พบเห็นได้ช่วยบอกเจ้าของเสียงว่า การหลับของเขานั้นไม่เคยจะสนิทเลยเนื่องจากการหายใจขณะหลับของเขากำลังมีปัญหา
 รายชื่อผู้แต่ง
 1. แพทย์หญิงคุณนันทา มาระเนตร์
  สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 2. แพทย์หญิงพิมล รัตนาอัมพวัลย์
  ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราช
 3. นายแพทย์ธีรเดช คุปตานนท์
  ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 4. แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล
  ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 5. นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
  ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 6. แพทย์หญิงกัลยา ปัญจพรผล
  สถาบันโรคทรวงอก
 7. แพทย์หญิงนฤชา จิรกาลวสาน
  ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]