Home /

บริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

Nov 30, 2020 1,452

บริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 013-1-85026-1
ชื่อบัญชี เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์
ส่งแฟกซ์รายละเอียดการบริจาค ที่ เบอร์ 02-3544273
E-mail หลักฐานการบริจาค Finance@priest-hospital.go.th
กรณีบริจาคเงินหักผ่านบัญชีธนาคาร ต้องส่งแบบฟอร์มมาทางไปรษณีย์ เท่านั้น

รพ.สงฆ์มีแนวทางสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนดูแลพระอาพาธในพื้นที่ เขตสุขภาพทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ ในส่วนที่เกินสิทธิของหลักประกันสุขภาพ หากเจ้าภาพท่านใดมีความประสงค์ให้การสนับสนุนการดูแลพระอาพาธในต่างจังหวัดเพื่อลดการเดินทางเข้ามายัง รพ.สงฆ์ โดยไม่จำเป็น ซึ่งสามารถระบุจุดประสงค์ในการบริจาค เพื่อสนับสนุนกองทุนดูแลพระอาพาธในเขตสุขภาพ ทั่วประเทศ ครับ ขออนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี้

สอบถามเพิ่มเติม 02-640-9537

บริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์  ( )
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลสงฆ์

445 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

บริการอื่นๆ โรงพยาบาลสงฆ์

บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลสงฆ์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com