ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ HealthServ.net
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ HealthServ.net

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ Bangkok Metropolitan Excellence Center (BMEC) โทร 02-2897082

 
 
คลินิกตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องของศูนย์ BMEC ให้บริการตรวจรักษาโรคทางนรีเวชที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดผ่านกล้อง ได้แก่ 
  • เนื้องอกมดลูก
  • ถุงน้ำร้งไข่ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • มดลูกหรือกระบังลมหย่อน
  • การทำผ่าตัดแก้หมันโดยการผ่ตัดผ่านกล้อง


โดยการให้คำแนะนำครอบคลุมตั้งแต่
  • การตรวจประเมินก่อนทำผ่่าตัดผ่านกล้อง
  • การตรวจภายใน
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช
  • การตรวจอัลตร้าซาวด์
  • การให้คำแนะนำการปฏิบัติตนก่อนและหลังทำผ่าตัดผ่านกล้อง
  • การตรวจติดตามหล้งทำผ่าตัด

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด