Home : สิทธิประโยชน์ประชาชน

[บัตรทอง] จัดหน่วยบริการใหม่ (ล็อต3) เพิ่มอีก 7 คลินิก ใน 7 เขตกทม.

Date: 10/12/2563 View: 5,086
ล่าสุด 4 ธ.ค. 63 สปสช. (บัตรทอง) ขึ้นทะเบียน “คลินิกเอกชน” ระบบบัตรทอง ร่วมหน่วยบริการเครือข่ายปฐมภูมิพื้นที่ กทม. ขึ้นทะเบียนคลินิกเอกชนเพิ่มเติม 7 แห่ง พร้อมจัดสรรประชากรลงทะเบียนหน่วยบริการประจำเพิ่ม 5.6 หมื่นคน รวมคลินิกเอกชนขึ้นทะเบียน 34 แห่ง ครอบคลุมดูแลประชากรใน กทม. แล้ว 2.66 แสนคน 
(จากกรณีสปสช ยกเลิกสัญญาคลินิก 108 แห่ง)

สำหรับคลินิกเอกชน 7 แห่งในพื้นที่ กทม.  มีดังนี้
 1. เกียรติการแพทย์ คลินิกเวชกรรม สาขาชินเขต

  9/118-119 ชั้น1 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-8 (ชินเขต 1/8) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
  โทร. 02-0834545
  แม่ข่าย ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง
  ส่งต่อ รพ.มงกุฎวัฒนะ
 2. เกียรติการแพทย์ คลินิกเวชกรรม สาขาหลักสี่

  99/524 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
  โทร. 02-5743403
  แม่ข่าย ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง
  ส่งต่อ รพ.มงกุฎวัฒนะ
 3. พุทธสุวรรณคลินิกเวชกรรม

  74/9-10 ชั้น 1 ถ.พุทธมณฑลสาย3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
  โทร. 02-0466448
  แม่ข่าย ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
  ส่งต่อ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
 4. คลินิกเวชกรรมิตรสายหยุด

  139 ชั้น 1 ซ.พหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
  โทร. 02-5210174
  แม่ข่าย ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
  ส่งต่อ รพ.มงกุฎวัฒนะ
 5. คลินิกเวชกรรมเทพรักษ์

  11 ซอยวิภาวดีรังสิต 33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
  โทร. 02-5336109
  แม่ข่าย ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร
  ส่งต่อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 6. คลินิกเวชกรรม ศศิการแพทย์

  195/5 ชั้น 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
  โทร. 02-0075927
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม
  ส่งต่อ รพ.อนันต์พัฒนา 2
 7. สหคลินิกสุวรรณภูมิ เฮลท์เมด

  15 ชั้น 1-4 ซอยอ่อนนุช 46 แขวง อ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
  โทร. 02-3212996-7
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ สุดสาคร ตู้จินดา
  ส่งต่อ รพ.แพทย์ปัญญา
ประชาชนสามารถตรวจสอบหน่วยบริการประจำของตนได้จากเว็บไซต์ของ สปสช. e-service หรือแอปพลิเคชัน สปสช. ตลอดจน Line official Account ของ สปสช.เขต 13 กทม. @UCBKKสร้างสุข

สปสช.จัดสรร “หน่วยบริการ คนกรุง” แล้ว 34 แห่ง ครอบคลุมประชากร 2.66 แสนคน
 
สปสช.ขึ้นทะเบียน “คลินิกเอกชน” ระบบบัตรทอง ร่วมหน่วยบริการเครือข่ายปฐมภูมิพื้นที่ กทม. ล่าสุด 4 ธ.ค. ขึ้นทะเบียนคลินิกเอกชนเพิ่มเติม 7 แห่ง พร้อมจัดสรรประชากรลงทะเบียนหน่วยบริการประจำเพิ่ม 5.6 หมื่นคน รวมคลินิกเอกชนขึ้นทะเบียน 34 แห่ง ครอบคลุมดูแลประชากรใน กทม. แล้ว 2.66 แสนคน 
 
นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เชิญชวนคลินิกเอกชนในพื้นที่ กทม. สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เพื่อดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ สปสช. ได้ยกเลิกสัญญากับคลินิกเอกชนที่เบิกจ่ายค่าบริการไม่ถูกต้องก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันเพื่อดำเนินการจัดบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่ “รักษาทุกที่ ณ เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น” หนึ่งในนโยบายยกระดับบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ ที่นำร่องในพื้นที่ กทม. เป็นการดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้น ในการเข้ารับบริการที่คลินิกเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
 
ทั้งนี้ตามที่ สปสช. ได้เปิดรับสมัครคลินิกใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม เพื่อจัดสรรประชากรให้เข้าไปอยู่ในความดูแลของคลินิกที่ผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ที่ผ่านมามีคลินิกเอกชนทยอยสมัครและได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการบัตรทองแล้ว และร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 สปสช. ได้ขึ้นทะเบียนคลินิกเอกชนเพื่อร่วมเป็นหน่วยบริการบัตรทอง 9 แห่ง พร้อมกับลงทะเบียนหน่วยบริการประจำให้ประชาชนที่อยู่ใกล้คลินิก 8,000 คนต่อ 1 คลินิก สามารถรองรับดูแลประชาชน 70,000 คน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 สปสช. ขึ้นทะเบียนคลินิกที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการบัตรทองเพิ่มอีก 18 แห่ง รองรับดูแลประชากรได้อีกประมาณ 144,000 คน
 
ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา สปสช. ขึ้นทะเบียนคลินิกที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการบัตรทองอีก 7 แห่ง รองรับดูแลประชากรเพิ่มเติมอีก 56,00 คน ทั้งนี้เมื่อรวมกับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนและรับจัดสรรประชากรในการดูแลไปแล้วก่อนหน้านี้ ทำให้ขณะนี้มีคลินิกเข้าร่วมให้บริการเพิ่มรวมเป็น 34 แห่ง รองรับประชากรประมาณ 266,000 ราย
 
“ขณะนี้ยังมีคลินิกที่สมัครเข้าร่วมให้บริการและอยู่ระหว่างการตรวจประเมินอีกหลายแห่ง คาดว่าอาจได้ถึงกว่า 200 แห่งภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ประชาชนผู้ใช้สิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรให้ลงทะเบียนกับคลินิกทั้ง 34 แห่งนี้ สามารถเข้ารับบริการได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน ขอความกรุณารอการแจ้งจาก สปสช. ต่อไป โดยระหว่างนี้ยังสามารถไปใช้บริการ ณ หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ที่ไหนก็ได้ รวมทั้งคลินิก 34 แห่งที่ขึ้นทะเบียนใหม่นี้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว
 
อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถตรวจสอบหน่วยบริการประจำของตนได้จากเว็บไซต์ของ สปสช. e-service หรือแอปพลิเคชัน สปสช. ตลอดจน Line official Account ของ สปสช.เขต 13 กทม. @UCBKKสร้างสุข
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]