ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การันตี 15 โรงแรมบนเกาะสมุย ปลอดภัยปลอดเชื้อโนโรไวรัส

การันตี 15 โรงแรมบนเกาะสมุย ปลอดภัยปลอดเชื้อโนโรไวรัส HealthServ.net

กรมวิทย์ ร่วมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ได้ทำการมอบประกาศนียบัตรรับรองความปลอดภัยจากเชื้อโนโรไวรัส และลีจิโอเนลลา ให้กับโรงแรมบนเกาะสมุย 15 แห่ง หลังผ่านเกณฑ์ตรวจสอบระบบน้ำกินน้ำใช้ภายในโรงแรมอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน

การันตี 15 โรงแรมบนเกาะสมุย ปลอดภัยปลอดเชื้อโนโรไวรัส ThumbMobile HealthServ.net
 
 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปี 2566 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส (Norovirus) สาเหตุของโรคทางเดินอาหารอักเสบเฉียบพลันและเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella spp.) สาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวทุกภูมิภาค
 
 
  สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศโดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ผู้ประกอบการโรงแรม จัดทำโครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัสและเชื้อลีจิโอเนลลาในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของทะเลไทยตอนใต้ จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเกาะสมุย ในช่วง 5 เดือนแรกของปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2566 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังอำเภอเกาะสมุย จำนวน 1,220,551 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึงร้อยละ 74.98 โดยมีรายได้รวมกว่า 33,396.53 ล้านบาท
 
 
การันตี 15 โรงแรมบนเกาะสมุย ปลอดภัยปลอดเชื้อโนโรไวรัส HealthServ
 
   นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่อว่า ในปี 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพททย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ขยายการให้บริการตรวจเฝ้าระวังเชื้อดังกล่าวในโรงแรมเพิ่มอีก 20 แห่ง และจะมีการตรวจติดตามเฝ้าระวังในโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินในปี 2566 ทั้ง 15 แห่งด้วย รวม 35 แห่ง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมเข้าร่วมโครงการเพื่อเฝ้าระวังเชื้อโนโรไวรัสและเชื้อลีจิโอเนลลาในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรม นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ โดยใช้มาตรการบำรุงรักษาความสะอาดของแหล่งที่น่าจะเป็นรังโรค รวมทั้งการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ รักษาอุณหภูมิของน้ำและใส่สารชีวฆาต (biocides) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้รักษาความสะอาดระบบน้ำร้อน น้ำเย็น และรักษาระดับอุณหภูมิน้ำร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส และน้ำเย็นต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส หรือเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการโรงแรม ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ผู้ประกอบการโรงแรมในเขตสุขภาพที่ 11 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โทร. 077-355301-6
 
 ด้านนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเสริมว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัสและเชื้อลีจิโอเนลลาในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลน้ำอุปโภคบริโภคจากโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ผู้บริหาร นักวิชาการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
 
 
การันตี 15 โรงแรมบนเกาะสมุย ปลอดภัยปลอดเชื้อโนโรไวรัส HealthServ
โรงแรมผ่านเกณฑ์ปลอดเชื้อ 15 แห่ง
 
สำหรับโรงแรมที่ผ่านการประเมินตามข้อกำหนด และได้รับประกาศนียบัตรรับรองความปลอดภัยจากเชื้อโนโรไวรัสและลีจิโอเนลลา พร้อมเครื่องหมายรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่
 1. โรงแรม Sheraton Samui
 2. โรงแรมมันตรา สมุย รีสอร์ท
 3. โรงแรม Six Senses Samui
 4. โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
 5. โรงแรม COSI Samui Chaweng 
 6. โรงแรม Centara Reserve Samui
 7. โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
 8. โรงแรมเดอะละไมสมุย
 9. โรงแรม New star Beach Resort Koh Samui
 10. โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา
 11. โรงแรมเอาท์ทริกเกอร์ เกาะสมุย บีช รีสอร์ท
 12. โรงแรมวีรันดา คอลเล็กชั่น สมุย ร็อคกี้ รีสอร์ท
 13. โรงแรมเดอะไฮวฟ์
 14. โรงแรมบ้านเฉวงบีช รีสอร์ทแอนด์สปา
 15. โรงแรม Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach


 
การันตี 15 โรงแรมบนเกาะสมุย ปลอดภัยปลอดเชื้อโนโรไวรัส HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด