ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทดสอบดู หูคุณได้ยินอยู่ระดับไหน

การตรวจระดับการได้ยิน เป็นการตรวจการทำงานของหู และระบบโสตประสาทเพื่อหาระดับการได้ยิน โดยปกติจะทำการทดสอบหาระดับการได้ยินผ่านสองทาง คือ การนำเสียงผ่านอากาศ และการนำเสียงผ่านกระดูก โดยตรวจในห้องเก็บเสียงโดยเฉพาะ

การตรวจการได้ยิน ( Hearing Test )
 
คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ??
 
 • ไม่ค่อยเข้าใจคำพูดเวลาคนพูดคุยกัน
 • ต้องเปิด TV หรือ วิทยุหรือเพลงเสียงดัง
 • ต้องถามซ้ำ เช่น ฮะ อะไรนะ ? / พูดอีกครั้งได้ไหม ?
 • ฟังโทรศัพท์ไม่ค่อยได้ยิน
 • ได้ยินเสียงดังวี๊ดๆในหู
 • ต้องพูดเสียงดังขึ้น
 • ฟังลำบากเมื่ออยู่ในที่จอแจ
 • ฟังเสียงสูงๆไม่ค่อยชัด เช่น เสียงเด็ด เสียงผู้หญิง
 
หากคุณมีปัญหาดังกล่าว เป็นไปได้ว่าอาจมีปัญหาด้านการได้ยิน
 
การตรวจการได้ยินคืออะไร ?
 
การตรวจระดับการได้ยิน เป็นการตรวจการทำงานของหู และระบบโสตประสาทเพื่อหาระดับการได้ยิน โดยปกติจะทำการทดสอบหาระดับการได้ยินผ่านสองทาง คือ การนำเสียงผ่านอากาศ และการนำเสียงผ่านกระดูก โดยตรวจในห้องเก็บเสียงโดยเฉพาะ
 
 • การนำเสียงผ่านอากาศจะทดสอบโดยการครอบหูฟัง 
 • การนำเสียงผ่านกระดูกจะทดสอบโดยการวางตัวปล่อยเสียงที่กระดูกกกหู 
 
อาการที่ควรได้รับการตรวจการได้ยิน
 
 • หูอื้อ
 • มีเสียงดังในหู
 • เวียนศีรษะ/ เวียนศีรษะบ้านหมุน
 • การได้ยินลดลง
 • ปวดหู
 • มีน้ำไหลจากหู
 • ฟังเสียงพูดไม่ค่อยชัด
 • ทำงานสัมผัสเสียงดัง
 
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ
 
 • Audiometer  : ตรวจหาพยาธิสภาของระบบการได้ยิน
 • Tympanometer : ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
 • Otoacoustic emissions (OAEs) : ตรวจวัดเสียงสะท้อนกลับจากเซลล์ขนในหูชั้นใน มักตรวจ screen ในทารกแรกเกิด
 
ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน
 
 • การนำเสียงบกพร่อง : พยาธิสภาพที่ผิดปกตออยู่ในหูชั้นกลาง
 • เส้นประสาทการรับฟังเสียงบกพร่อง : พยาธิสภาพที่ผิดปกตออยู่ในหูชั้นใน
 • การรับฟังเสียงบกพร่องแบบผสม : พยาธิสภาพที่ผิดปกตออยู่ในหูชั้นกลางร่วมกับหูชั้นใน
 
 
ทดสอบกันไหมการได้ยินคุณอยู่ระดับไหน
 
 
ระดับการได้ยิน /ระดับความสามารถในการได้ยิน
 
ปกติ      0 - 25 dB          ไม่มีความลำบากในการรับฟังเสียงพูด
 
หูตึงเล็กน้อย      26 - 40 dB        ไม่ได้ยินเสียงพูดเบาๆ
 
หูตึงปานกลาง    41 - 55 dB        เข้าใจคำพูดระดับความดังปกติในระยะ 3 -5 ฟุต
 
หูตึงมาก            56 - 70 dB        ต้องพูดเสียงดังจึงจะเข้าใจ และมีความลำบากในการรับฟังขณะอยู่ในที่จอแจ
 
หูตึงรุนแรง         71 - 90 dB        อาจได้ยินเสียงตะโกนในระยะ1ฟุต แต่ไม่เข้าใจ
 
หูหนวก  91+ ขึ้นไป         ไม่ได้ยินแม้ได้ยินเสียงดังมากๆ
 
 
40-60 dB คือระดับเสียงคำพูดปกติ
 
 
 
การรักษาและการป้องกัน
 • ยา
 • ผ่าตัด
 • ใส่เครื่องช่วยฟัง
 • ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังหากทำงานสัมผัสเสียงดัง เช่น Ear Plug/ Ear muff
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานๆ
 
** เมื่อใดที่ประสบปัญหาการได้ยิน เมื่อนั้นต้องประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน 
 
อย่าให้หูของเราต้องเสื่อมก่อนวัยอันควร ควรตรวจการได้ยินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง **
 
ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์ ตา หู คอ จมูก รพ.วิภาวดี

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด