ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การอนุญาตผลิต (ปลูก-ที่มิใช่การปลูก) นำเข้า ส่งออก กัญชง ปี พ.ศ. 2564

การอนุญาตผลิต (ปลูก-ที่มิใช่การปลูก) นำเข้า ส่งออก กัญชง ปี พ.ศ. 2564 HealthServ.net
การอนุญาตผลิต (ปลูก-ที่มิใช่การปลูก) นำเข้า ส่งออก กัญชง ปี พ.ศ. 2564 HealthServ.net

ข้อมูลสถิติการอนุญาตผลิต (ปลูก-ที่มิใช่การปลูก) นำเข้า ส่งออก ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ปี พ.ศ. 2564

สถิติการอนุญาต ปี 2564 โดยคณะกรรมการอาหารและยา อย. 

การอนุญาตผลิต (ปลูก-ที่มิใช่การปลูก) นำเข้า ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลการอนุญาตผลิต (ปลูก)

 1. เลขที่อ้างอิง / เลขที่ใบอนุญาตบร 1/2564 (ป)
  ผู้รับอนุญาต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  สถานที่ปลูก บุรีรัมย์
  ขนาดพื้นที่ 5,700 ตารางเมตร
  วัตถุประสงค์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
  วันที่ออก – สิ้นอายุ ของใบอนุญาต 25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  หมายเลขโทรศัพท์ 09 6857 9200 

ข้อมูลการอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก)

 1. เลขที่อ้างอิง / เลขที่ใบอนุญาต นบ 1/2564 (มป)
  ผู้รับอนุญาต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  สถานที่ผลิต นนทบุรี
  กิจกรรมการผลิต สกัดสารจากดอกกัญชง
  ขนาดพื้นที่ 5,700 ตารางเมตร
  วัตถุประสงค์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
  วันที่ออก – สิ้นอายุ ของใบอนุญาต 25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  หมายเลขโทรศัพท์0 2951 0000

ข้อมูลการอนุญาตนำเข้า

 1. กท 1/2564 (น) บริษัท สันติสุข อกริเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  0 2180 6303
 2. กท 2/2564 (น) บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา และ สเปน
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  0 2013 6644
 3. กท 3/2564 (น) บริษัท ลีน แอนด์ ยัง จำกัด กรุงเทพมหานคร
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  09 4653 5915
 4. กท 4/2564 (น) บริษัท แพล้นโทโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  08 1170 0838
 5. ชม 1/2564 (น) บริษัท อีสเทิร์น สเปรคตรัม กรุ๊ป จำกัด เชียงใหม่
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  08 3133 9944
 6. ชบ 1/2564 (น) บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด ชลบุรี
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  0 2538 4646 ต่อ 2000
 7. ชบ 2/2564 (น) บริษัท กัญชภัทร จำกัด ชลบุรี
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา สเปน แคนนาดา อิตาลี
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  09 7186 4
 

ข้อมูลการอนุญาตส่งออก

 1. กท 1/2564 (ส) บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  กัญชงที่ขออนุญาตส่งออกและประเทศปลายทาง
  1) CBD Isolated – ฮ่องกง
  2) CBD Distillated – ฮ่องกง
  วัตถุประสงค์ เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  0 2013 6644

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด