การอนุญาตผลิต (ปลูก-ที่มิใช่การปลูก) นำเข้า ส่งออก กัญชง ปี พ.ศ. 2564

Mar 05, 2021 860

ข้อมูลสถิติการอนุญาตผลิต (ปลูก-ที่มิใช่การปลูก) นำเข้า ส่งออก ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ปี พ.ศ. 2564

สถิติการอนุญาต ปี 2564 โดยคณะกรรมการอาหารและยา อย. 

การอนุญาตผลิต (ปลูก-ที่มิใช่การปลูก) นำเข้า ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลการอนุญาตผลิต (ปลูก)

 1. เลขที่อ้างอิง / เลขที่ใบอนุญาตบร 1/2564 (ป)
  ผู้รับอนุญาต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  สถานที่ปลูก บุรีรัมย์
  ขนาดพื้นที่ 5,700 ตารางเมตร
  วัตถุประสงค์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
  วันที่ออก – สิ้นอายุ ของใบอนุญาต 25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  หมายเลขโทรศัพท์ 09 6857 9200 

ข้อมูลการอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก)

 1. เลขที่อ้างอิง / เลขที่ใบอนุญาต นบ 1/2564 (มป)
  ผู้รับอนุญาต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  สถานที่ผลิต นนทบุรี
  กิจกรรมการผลิต สกัดสารจากดอกกัญชง
  ขนาดพื้นที่ 5,700 ตารางเมตร
  วัตถุประสงค์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
  วันที่ออก – สิ้นอายุ ของใบอนุญาต 25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  หมายเลขโทรศัพท์0 2951 0000

ข้อมูลการอนุญาตนำเข้า

 1. กท 1/2564 (น) บริษัท สันติสุข อกริเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  0 2180 6303
 2. กท 2/2564 (น) บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา และ สเปน
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  0 2013 6644
 3. กท 3/2564 (น) บริษัท ลีน แอนด์ ยัง จำกัด กรุงเทพมหานคร
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  09 4653 5915
 4. กท 4/2564 (น) บริษัท แพล้นโทโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  08 1170 0838
 5. ชม 1/2564 (น) บริษัท อีสเทิร์น สเปรคตรัม กรุ๊ป จำกัด เชียงใหม่
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  08 3133 9944
 6. ชบ 1/2564 (น) บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด ชลบุรี
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  0 2538 4646 ต่อ 2000
 7. ชบ 2/2564 (น) บริษัท กัญชภัทร จำกัด ชลบุรี
  เมล็ดพันธุ์กัญชง จากสหรัฐอเมริกา สเปน แคนนาดา อิตาลี
  เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  09 7186 4
 

ข้อมูลการอนุญาตส่งออก

 1. กท 1/2564 (ส) บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  กัญชงที่ขออนุญาตส่งออกและประเทศปลายทาง
  1) CBD Isolated – ฮ่องกง
  2) CBD Distillated – ฮ่องกง
  วัตถุประสงค์ เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
  25 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64
  0 2013 6644
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com